Cục Hải quan Hà Tĩnh phối hợp Đoàn thanh niên tỉnh tuyên truyền chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán

0
565

-Chi cuc Hai quan Ha TinhCục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa ký kết Kế hoạch phối hợp về tổ chức hoạt động tuyên truyền đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Đây là hoạt động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính xung kích của tuổi trẻ.

Kế hoạch gồm những nội dung chính như phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến từng đoàn viên, thanh niên, người dân và doanh nghiệp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và những tác hại của việc buôn lậu đối với sự ổn định chính trị, sự phát triển kinh tế – xã hội của quê hương, đất nước.

Hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp.

Phối hợp triển khai tuyên truyền phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại đến tận các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, thanh niên, thông qua các kênh thông tin đại chúng, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, hệ thống Trang Thông tin điện tử, mạng xã hội của Đoàn; đưa nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt Đoàn định kỳ.

Tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên xung kích đi đầu trong việc tố giác tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại; phối hợp xây dựng mô hình điểm để nhân diện rộng trong thời gian tới.

Tỉnh đoàn điều động đoàn viên, thanh niên và thành lập các Đội thanh niên tình nguyện phối hợp với Cục Hải quan tỉnh trong các hoạt động tuyên truyền và cùng tham gia kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu tại những địa bàn trọng điểm có tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp.

Những hành động cụ thể

Tổ chức Lễ phát động “Tuổi trẻ với công tác phòng, chống buôn lâu, gian lận thương mại”.

Chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn rà soát, thành lập, kiện toàn các Đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền, phòng, chống, buôn lậu, giân lận thương mại tại các địa phương, cơ sở.

Tuyên truyền phòng, chống buôn lậu trong chuyên đề truyền hình thanh niên phát sóng truyền hình Hà Tĩnh.

Chỉ đạo triển khai sinh hoạt điểm Diễn đàn “Vai trò của tuổi trẻ trong phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại” tại các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. Nhân rộng tại các địa phương, cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh.

Thời gian: Các hoạt động tập trung, quy mô toàn tỉnh sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12/2016 và giữa tháng 01/2017.

Nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, nhân dân và đoàn viên, thanh niên về các tác hại của tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị, sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của địa phương. Đe dọa đến kinh tế và đời sống gia đình của người dân lao động chân chính.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, gương mẫu cùng các cơ quan chức năng đấu tranh phòng, chống buôn lậu có hiệu quả; phát động và khích lệ phong trào tuổi trẻ và toàn dân tích cực đấu tranh phòng, chống buôn lậu, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại./.

nguồn : Hải Quan Việt Nam