Cục Hải quan Lạng Sơn đẩy mạnh thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc

0
526

Thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc.

Cục đã thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh về hoạt động đối ngoại; thông tin đối ngoại; hoạt động hợp tác quốc tế…

Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thực tiễn của Ngành, của tỉnh nhằm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tin đối ngoại, biển đảo, cắm mốc biên giới được Hải quan Lạng Sơn phổ biến tại các cuộc họp chi bộ và nhiều kênh hữu ích khác.
Thông tin đối ngoại, biển đảo, cắm mốc biên giới được Hải quan Lạng Sơn phổ biến tại các cuộc họp chi bộ và nhiều kênh hữu ích khác.

Riêng năm 2016, lãnh đạo các cấp trong ngành và công chức chuyên môn tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước bạn, quy chế của ngành khi tham gia các hoạt động của 17 đoàn vào và 09 đoàn ra.

Cục Hải quan Lạng Sơn thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên liên quan đến phân giới, cắm mốc, nhất là xác định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trong việc xác định phạm vi và vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới, vùng cấm biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tổ chức triển khai các hình thức thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc phong phú. Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ cũng như họp bàn về nhiệm vụ chuyên môn còn đăng tải các văn bản, nội dung tuyên truyền trên mạng nội bộ và trang thông tin điện tử của ngành; chạy chữ lớn trên bảng điện tử, pa nô, khẩu hiệu,…

Qua đó, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác đến cán bộ Hải quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn. Góp phần ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, người và phương tiện xuất nhập cảnh. Giao thương và du lịch được tăng cường, nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tiếp tục bám sát nội dung thông tin, tuyên truyền, đổi mới hình thức tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, nhằm giúp cán bộ, công chức, lao động và doanh nghiệp xuất nhập khẩu dễ dàng tiếp nhận, chủ động tìm hiểu, khai thác thông tin.

nguồn : Hải Quan Việt Nam