Cục Hải quan Quảng Ninh thu NSNN vượt chỉ tiêu

0
570

Lũy kế đến hết ngày 29/12/2016, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thu nộp NSNN đạt 13.146,7 tỷ đồng, đạt 109,6% dự toán Bộ Tài chính giao (12.000 tỷ đồng), đạt 106% chỉ tiêu tối thiểu phải đạt Tổng cục Hải quan giao (12.400 tỷ).

 


Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Cảng Cái Lân – Quảng Ninh

Năm 2016, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu NSNN 12.000 tỷ đồng.

Ngày 21/12/2016, Tổng cục Hải quan có công văn hỏa tốc số 11953/TCHQ-TXNK về việc giao bổ sung chỉ tiêu thu NSNN năm 2016; theo đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được giao thu bổ sung 400 tỷ đồng, chỉ tiêu tối thiểu phải đạt là 12.400 tỷ đồng.

Để đạt chỉ tiêu thu NSNN do Tổng cục Hải quan giao, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh dồn sức nỗ lực tăng thu.

Kết quả, đến 29/12/2016, đơn vị đã thu vượt dự toán Bộ Tài chính giao (109,6%) và vượt chỉ tiêu tối thiểu Tổng cục Hải quan giao (106%).

nguồn : Hải Quan Việt Nam