Cục Hải quan TP.HCM tập huấn dịch vụ công trực tuyến

0
611

Ngày 21 đến 22/2/2017, Cục Hải quan TP.HCM phối hợp Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan đã tổ chức tập huấn chuyên sâu cho CBCC Hải quan và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn về dịch vụ công trực tuyến.

Theo ông Bùi Thanh Hùng, Phó trưởng Phòng Công nghệ thông tin- Cục Hải quan TP.HCM, tại các buổi tập huấn, Ban tổ chức sẽ hướng dẫn CBCC hải quan và doanh nghiệp tham gia chạy thử hệ thống dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính cấp Cục và Chi cục.

Trong đó, dịch vụ công cung cấp cho người dùng bao gồm: Khai báo-tiếp nhận-giải quyết yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính; tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ; thanh toán phí và lệ phí; trao đổi thông tin hai chiều, thông tin hướng dẫn thực hiện thủ tục.

Các dịch vụ có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi và bằng nhiều phương tiện khác nhau; triển khai các chức năng, dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng thiết bị điện tử thông minh; thanh toán trực tuyến các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến thủ tục hành chính…

aaa-2017-02-27 03-40-50.835

Theo kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến, năm 2017, cơ quan Hải quan  triển khai tối thiểu mức độ 3 cho 46 thủ tục hành chính (có 41 thủ tục thực hiện thông qua hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 5 thủ tục thực hiện bằng hệ thống khác).  Để chuẩn bị triển khai theo đúng kế hoạch, từ cuối năm 2016, Cục Hải quan TP.HCM đã chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn nhân lực, tổ chức nhiều đợt đào tạo, tập huấn cho CBCC hải quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện dịch vụ công trực tuyến và đã sẵn sàng thực hiện từ ngày 1/3/2017.

Từ ngày 1/1/2017 đến 28/2/2017 sẽ  vận hành thí điểm hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Trong giai đoạn chạy thí điểm, các đơn vị thực hiện song song việc tiếp nhận hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy để xử lý thủ tục hành chính. Kết quả xử lý thủ tục hành chính căn cứ trên hồ sơ giấy là kết quả chính thức trả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính. Từ ngày 1/3/2017 vận hành chính thức hệ thống dịch vụ công trực tuyến./.

nguồn : haiquan.hochiminhcity.gov.vn