Cung cấp báo giá thiết bị CNTT

0
669

Hiện nay Cục CNTT & Thống kê HQ đang tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 02 gói thầu mua sắm thay thế trang thiết bị CNTT thông thường cho toàn ngành năm 2016 và 2017, yêu cầu kỹ thuật và số lượng thiết bị chi tiết theo phụ lục đính kèm.

thiet bi CNTT
hình ảnh minh họa

Cục CNTT & Thống kê HQ đề nghị Quý Công ty cung cấp báo giá cho các nội dung nêu trên với đầy đủ các loại chi phí cần thiết, trong đó phân tách rõ các yếu tố cấu thành như: giá thiết bị, giá dịch vụ lắp đặt, cài đặt, tích hợp; giá dịch vụ vận chuyển tới địa điểm triển khai … Rất mong nhận được phản hồi của Quý công ty trước ngày 07/10/2016.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty.

Tải về: [gview file=”https://khanhhalogistics.com/wp-content/uploads/Phulucbaogia.docx”]

nguồn : Hải Quan Việt Nam