Đảng bộ Chi cục Hải quan quản lý hàng Gia công tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2017

0
514

Ngày 18/1/2017, Đảng bộ Chi cục Hải quan quản lý hàng Gia công đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016. Đồng chí Lê Đình Thuật, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Thọ- Chánh Văn phòng Đảng ủy Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cùng 57 đảng viên của Đảng bộ. Hội nghị diễn ra vào lúc 10 giờ 30 ngày 18/01/2016 tại Hội trường Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe, thảo luận về báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.

Đồng chí Trần Văn Xuồi- Phó Bí thư Đảng bộ Chi Cục phát biểu rằng trong năm 2016 Đảng ủy Chi Cục đã tăng cường quán triệt, tổ chức học tập cho cán bộ, công chức, đảng viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phổ biến các tài liệu liên quan đến kỷ niệm các ngày lễ lớn đến đảng viên, công chức nhằm giúp cho đảng viên, công chức hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa các ngày lễ như: mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp; 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;105 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; 72 năm Ngày thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ đã tổ chức thảo luận đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

img_1522[1]-2017-01-20 03-41-22.987

Đồng chí Trần Văn Xuồi- Phó Bí thư Đảng ủy Chi cục hải quan quản lý hàng gia công phát biểu tại Hội nghị tổng kết

img_1524[1]-2017-01-20 03-45-29.748

Tiếp tục thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Thành ủy về Công tác phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị , “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Thành phố và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, Thông báo số 10-TB/ĐU ngày 04/3/2016 của Đảng ủy Cục. Cấp ủy chi bộ đã quán triệt đến toàn bộ đảng viên, cán bộ công chức trong Chi cục nội dung thông báo số 10-TB/ĐU.

Đảng ủy Chi cục đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động của Đảng bộ Chi cục, của Đảng bộ Cục HQTP lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X đến từng đảng viên, cán bộ, công chức trong đơn vị.

Tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/ĐU ngày 09/8/2016 của Đảng ủy về nâng cao hiệu quả tham mưu của văn phòng cấp ủy và các ban, UBKT trong Đảng bộ Cục, Đảng ủy Chi cục thường xuyên quan tâm đến công tác tham mưu của các Đảng ủy viên nhằm thực hiện tốt vai trò lãnh đạo đơn vị; đổi mới cách thức xây dựng nghị quyết và các văn bản của cấp uỷ các cấp theo hướng thực chất, đúng trọng tâm, hiệu quả và phù hợp với tình hình của đơn vị; sử dụng chương trình net office trong xử lý văn bản và gửi nhận văn bản đến các Đảng ủy viên, chi bộ trực thuộc.

Phổ biến, quán triệt trong sinh hoạt chi bộ về bài báo “Dân vận” của Bác Hồ, Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế dân vận của hệ thống chính trị”, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Kết hợp hoạt động nghỉ mát hàng năm, Chi cục đã tổ chức chuyến đi “về nguồn” tại Củ Chi cho cán bộ, công chức nhằm ôn lại lịch sử và tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Tổng số đảng viên được phân tích, đánh giá chất lượng năm 2016: 57 đảng viên. Trong đó: 09 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỉ lệ 15,79 % trên tổng số đảng viên; 47 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỉ lệ 82,46 % trên tổng số đảng viên. Về kết quả công tác thi đua, khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 02 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính: 06 cá nhân; Giấy khen của Cục trưởng Cục Hải quan TP HCM: 07 cá nhân, Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016: 13 cá nhân, Giấy khen của Tổng cục trưởng: 06 cá nhân, Giấy khen của Cục trưởng: 14 cá nhân, Đang đề xuất khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính: 03 cá nhân + 01 tập thể Chi cục; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 02 cá nhân, Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính: 01 cá nhân

Năm 2016, tổng số tờ khai đã đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục trên Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS là 341.476 tờ khai, 100% doanh nghiệp thực hiện khai báo thủ tục hải quan qua Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS.

Đảng bộ Chi cục Hải quan quản lý hàng Gia công đã bám sát chỉ đạo của Đảng bộ Cục, nắm chắc và dự báo sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động toàn Đảng bộ và cơ quan nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2017: Tăng cường xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, thể hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ cơ sở, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong tất cả các hoạt động của đơn vị; Tiếp tục thực hiện chủ trương nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ và phát huy dân chủ cơ sở trong toàn Đảng bộ. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thọ- Chánh Văn phòng Đảng ủy Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nới rằng về phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Đảng bộ Chi cục Hải quan quản lý hàng Gia công cần tập trung chú trọng, triển khai kịp thời các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Vũ Duy- Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công