Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10.

0
577

(Đồng chí Tô Đại Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế)

Ngày 31 tháng 3 năm 2017, Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, mở rộng đến Bí thư Đảng bộ và Chi bộ cơ sở. Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Võ Minh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy Cục đã báo cáo kết quả thực hiện của Ban Thường vụ và Đảng ủy trong quý 1 năm 2017, đồng thời xin ý kiến đóng góp của đảng ủy vào dự thảo phương hướng nhiệm vụ sẽ triển khai trong quý 2 năm 2017.

Trước đó, Đảng ủy Cục Hải quan cũng đã mời đồng chí Tô Đại Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, thông tin tình hình hình thời sự trong nước và quốc tế cho toàn thể cán bộ, chủ chốt trong toàn Cục.

Nguyễn Mạnh Việt – Hải Quan Hồ Chí Minh