Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ và lãnh đạo Cục năm 2016

0
519

Đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngày 04 tháng 01 năm 2017, Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2016 đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ và lãnh đạo Cục Hải quan. Đồng chí Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Cục Hải quan Thành phố và đồng chí Trần Mã Thông, Bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra và Ban Tổ chức Thành ủy; các đồng chí đại diện Vụ Tổ chức Tổng cục Hải quan.

Đồng chí Trần Mã Thông báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác năm 2016 của tập thể Ban Thường vụ và lãnh đạo Cục. Một số kết quả nổi bật:

– Về công tác Đảng, Đảng ủy tổ chức thành công học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cho toàn bộ cán bộ, đảng viên trong toàn Cục; xây dựng kế hoạch triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác kiểm tra giám sát, công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở.

– Về công tác chuyên môn: tập thể lãnh đạo Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác như: thu thuế xuất nhập khẩu, công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác kiểm tra sau thông quan.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tất Thành Cang đánh giá cao kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ và lãnh đạo Cục Hải quan, đánh giá cao vai trò của Cục Hải quan trong việc thu hút vốn đầu tư trên đại bàn Thành phố trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt số thu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 của Cục Hải quan đã góp phần nâng cao vị trí đầu tầu kinh tế của Thành phố đối với cả nước.

Nguyễn Mạnh Việt – Hải Quan Hồ Chí Minh