Đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế 73 nhóm văn bản liên quan đến quản lý chuyên ngành

0
566

Bộ Tài chính vừa có văn bản gởi các Bộ, ngành về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế 73 nhóm văn bản pháp quy liên quan đến quản lý, kiểm tra chuyên ngành.

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thời gian qua Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với đại diện một số đơn vị quản lý chuyên ngành thuộc các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Quốc phòng đã tổ chức rà soát 87 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu còn hiệu lực.

Qua rà soát, nhóm liên ngành đã đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế 73 nhóm văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý của 11 Bộ: Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Y tế; Giao thông vận tải, Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Mội trường; Công an; Quốc phòng có liên quan đến công tác quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

cchc-hai-quan-2016-08-11 04-20-43.299Với mục tiêu “giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 30-35% hiện nay xuống còn 15% đến hết năm 2016” và phấn đấu giảm thời gian thông quan hàng hóa đến cuối năm 2016  xuống ngang bằng với các nước Asean 4, đến năm 2020 đạt mức trung bình của các nước ASEAN 3 theo yêu cầu và nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Quyết định số 2026/QĐ-TTg về cải cách toàn diện các quy định về quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính đã đề nghị 11 Bộ nêu trên chỉ đạo quyết liệt triển khai việc rà soát sửa đổi, bổ sung 73 nhóm văn bản chưa đáp ứng theo yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ.

Nguồn: haiquan.hochiminhcity.gov.vn