Điểm văn bản đăng trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan ngày 16/7/2015

0
591
Nội dung một số văn bản đáng chú ý đăng trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan ngày 16/7/2015.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt vừa được Bộ Tài chính đồng ý chọn làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng tại Sân bay quốc tế Phú Quốc theo văn bản số 9587/BTC-TCHQ ngày 15/7/2015.

Ngày 14/7/2014, Tổng cục Hải quan đã ban hành các Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan cho 2 công ty: Cổ phần An Thời (Quyết định số 1985/2015/QĐ-TCHQ) và TNHH Dịch vụ vận tải Bách Vạn (theo Quyết định số 1984/2015/QĐ-TCHQ).

Cùng ngày, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1983/2015/QĐ-TCHQ công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại cảng Dung Quất, thuộc xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do cơ quan hải quan đầu tư xây dựng với diện tích 78.000 m2.

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời vướng mắc của một số doanh nghiệp liên quan đến thuế giá trị gia tăng đối với tàu AHTS công suất đến 16.000 HP nhập khẩu.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tàu AHTS công suất đến 16.000 HP để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Thời điểm áp dụng thu thuế GTGT từ ngày 07/01/2015 và phải nộp thuế GTGT trên toàn bộ trị giá con tàu, không phải nộp thuế nhà thầu.

Hướng dẫn chi tiết tại văn bản số 9586/BTC-TCHQ.

Trước vướng mắc của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến thủ tục đối với hàng hóa đóng ghép chung container, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 6376/TCHQ-GSQL hướng dẫn vấn đề này.

Liên quan đến vướng mắc về thuế GTGT, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 6356/TCHQ-GSQL gửi Tổng cục Thuế.

Thủ tục hải quan tại khu chuyển tải và cấp mã địa điểm được hướng dẫn chi tiết tại văn bản số 6375/TCHQ-GSQL.

Trả lời vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 6391/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện.
Theo đó, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 vê thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, thì việc bù trừ tiền thuế được thực hiện khi doanh nghiệp nợ tiền thuế quá hạn, quá hạn quá 90 ngày, tiền chậm nộp, tiền phạt.