Điểm văn bản đăng trên Cổng Thông tin điện tử hải quan từ 10/4 đến 14/4/2017

0
535

Nội dung các văn bản đăng trên Cổng thông tin điện tử Hải quan từ 10/4 đến 14/4/2017 tập trung vào các vấn đề liên quan đến chính sách thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu, chuyển đổi mã số HS, áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép hình chữ H.

 Điểm văn bản đăng trên Cổng Thông tin điện tử hải quan từ 10/4 đến 14/4/2017

Về thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm xuất khẩu, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số 2479/TCHQ-TXNK ngày 13/4/2017.

Cụ thể, trường hợp mặt hàng “Nhôm thỏi chưa tinh luyện” do doanh nghiệp sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải (phế liệu các loại), có sử dụng nguồn nguyên liệu, vật tư trong nước thuộc đối tượng chịu thế xuất khẩu thì Cục hải quan thực hiện thu thuế xuất khẩu đối với phần nguyên liệu, vật tư trong nước cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu theo mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng “nhôm thỏi chưa tinh luyện”.

Cục Thuế xuất nhập khẩu – Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 1181/TXNK-CST ngày 12/4/2017 về chính sách thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu.

Theo đó, căn cứ khoản 1 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế và hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Theo tương quan Danh mục hàng hóa theo Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2007 và AHTN 2012, mã hàng 2711.14.90.00 được chuyển đổi từ mã 10 số sang mã 8 số 2711.14.90 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính.

Đó là công văn trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh của Tổng cục Hải quan về việc chuyển đổi mã số HS. Chi tiết tại công văn số 2499/TCHQ-TXNK ngày 13/4/2017.

Liên quan đến vướng mắc về thép hợp kim, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2502/TCHQ-TXNK ngày 14/4/2017 trả lời doanh nghiệp về vấn đề này.

Để đảm bảo thực thi hiệu quả biện pháp chống bán phá giá, Bộ Công Thương đã đề nghị Tổng cục Hải quan có văn bản hướng dẫn các Chi cục Hải quan địa phương căn cứ tiêu chuẩn quốc gia về thép hình (TCVN) để phân biệt thép hình H và thép hình I khi làm thủ tục thông quan đối với mặt hàng thép hình H thuộc đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời.

Đó là nội dung công văn số 2959/BCT-QLCT ngày 11/4/2017 của Bộ Công Thương gửi Tổng cục Hải quan về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép hình chữ H.

Bộ Công Thương cũng vừa ban hành Quyết định số 1250/QĐ-BCT ngày 11/4/2017 về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với công ty TNHH MTV Cơ khí 17 nhập khẩu sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để làm lõi vật liệu hàn với khối lượng là 1.055 tấn trong năm 2017.

Bộ cũng cho phép công ty được hoàn lại tiền thuế tự vệ đã nộp theo các điều kiện: hàng nhập khẩu là sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00; hàng nhập khẩu hoàn thành thủ tục hải quan và nộp thuế tự vệ trong năm 2017; hàng nhập khẩu là do công ty trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu.

Trinh tự, thủ tục hoàn trả thuế tự vệ thực hiện tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành.

nguồn : Hải Quan Việt Nam