Điểm văn bản đăng trên Cổng Thông tin điện tử hải quan tuần 1 tháng 01/2017

0
644

cong thong tin dien tu

Trong tuần từ ngày 03 đến 06/01/2017, Cổng Thông tin điện tử hải quan đã cập nhật một số văn bản mới nổi bật về xác nhận nhập khẩu đối với thân máy, tổng thành máy, khung xe ô tô, xe gắn máy; chính sách thuế xuất khẩu, đối tượng hoàn thuế xuất khẩu; công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến đường hàng không;…

Về việc xác nhận nhập khẩu đối với thân máy, tổng thành máy, khung xe ô tô, xe gắn máy: trong khi chờ Cổng Thông tin tờ khai hải quan (theo Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử) hoàn thiện và đi vào hoạt động, để thống nhất thực hiện và tạo thuận lợi cho người khai hải quan làm thủ tục đăng ký tại cơ quan Công an, ngày 03/01/2017, Tổng cục Hải quan có công văn số 26/TCHQ-GSQL yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc phân công công chức kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa ký tên và đóng dấu công chức trên tờ khai hải quan hàng nhập khẩu đã được thông quan.

Khi Cổng Thông tin hải quan hoàn thiện và đi vào hoạt động, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể các đơn vị hải quan khai thác, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử trong hoạt động nghiệp vụ thông qua Cổng Thông tin tờ khai thay cho phương thức thủ công này.

Về thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công: ngày 03/01/2017, Tổng cục Hải quan có công văn số 26/TCHQ-TXNK hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất gia công thì phải kê khai nộp thuế xuất khẩu thoe mức thuế suất quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP. Sản phẩm đặt gia công khi nhập khẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu đối với phần trị giá của nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu cấu thành sản phẩm gia công và phải nộp thuế đối với phần trị giá còn lại của sản phẩm theo mức thuế suất thuế nhập khẩu của sản phẩm đặt gia công.

Ngày 30/12/2016 Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 12190/TCHQ-TXNK hướng dẫn kê khai, xác định mã số HS và thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng đá hoa trắng ốp lát đã gia công chế biến.

Về đối tượng hoàn thuế xuất khẩu: công văn số 12219/TCHQ-TXNK ngày 30/12/2016 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn: trường hợp doanh nghiệp mua lại hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp khác để xuất khẩu, đã nộp thuế xuất khẩu thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế xuất khẩu.

Về ghi nhãn hàng hóa: Trường hợp đối tác mua hàng của Việt Nam có yêu cầu riêng về ghi nhãn hàng hóa trong hợp đồng thì Doanh nghiệp được ghi nhãn theo yêu cầu của đối tác nhập khẩu với điều kiện những yêu cầu đó không làm sai lệch bản chất của hàng hóa, không vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước nhập khẩu, đó là nội dung hướng dẫn tại Công văn số 03/GSQL-GQ4 ngày 03/01/2017.

Ngày 04/1/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 30/TCHQ-ĐTCBL gửi một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến đường hàng không.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

Thứ nhất: Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của các cấp về công tác đảm bảo an ninh hàng không (gồm:Ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia, Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không, Tổng cục Hải quan);

Thứ hai: tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh hàng không cho nội bộ đơn vị cũng như người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba: Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cảnh báo do đơn vị Quản lý rủi ro cung cấp, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp khai sai tên hàng để trốn tránh kiểm soát rủi ro trên hệ thống thông quan và kiểm tra giám sát hải quan.

Thứ tư: Tổ chức lực lượng tăng cường thu thập thông tin, nắm vững diễn biến tình hình tại địa bàn, lập danh sách các đối tượng thường xuyên xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu hàng không với mục đích không rõ ràng,… lập hồ sơ để quản lý.

Thứ năm: Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Hải quan với An ninh Hàng không, Công an cửa khẩu,… Tập trung vào công tác trao đổi thông tin, âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng để bắt giữ, xử lý kịp thời các vụ vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo: Cục Quản lý rủi ro chỉ đạo, hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố đẩy mạnh thu thập, phân tích thông tin đối tượng rủi ro cao, các lô hàng nghi vấn để đưa ra các biện pháp kiểm tra, giám sát phù hợp; Cục Điều tra chống buôn lậu đẩy mạnh công tác kiểm soát, kiểm tra tập trung, trọng điểm các lĩnh vực nhạy cảm (như: hàng miễn thuế, quà biếu, tặng,…), các mặt hàng cấm (như: ma túy, vũ khí,…) góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường, an ninh, an toàn hàng không chống thất thu ngân sách.

Trong lĩnh vực hợp tác phối hợp thu NSNN, ngày 04/01/2017, Tổng cục Hải quan ban hành văn bản số 47/TCHQ-TXNK thông báo bổ sung Ngân hàng Citibank, N.A. và triển khai thí điểm tại địa bàn Cục Hải quan thành phố: Hồ Chí Minh và Hà Nội. Kèm theo văn bản là danh sách các ngân hàng thương mại đã ký thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan.

Ngoài ra, trong tuần Cổng Thông tin điện tử cũng đăng tải các văn bản sau:  Thông tư số 193/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không”; Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 “Hướng dẫn về lệ phí môn bài”; Công văn số 02/GSQL-GQ2 ngày 03/01/2017 hướng dẫn việc sử dụng loại hình đối với hàng xuất khẩu đã nộp thuế nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

nguồn : Hải Quan Việt Nam