Điểm văn bản đăng trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan tuần 1 tháng 03/2017

0
486

Cong-thong-tin-dien-tu QNMột số văn bản nổi bật đăng trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan về thuế GTGT mặt hàng chất xử lý môi trường nước; hoàn thuế tự vệ thép;  phân loại mặt hàng hương liệu dùng trong thực phẩm; nhập khẩu mặt hàng hạt Chia;…

Về thuế GTGT mặt hàng chất xử lý môi trường nước, Bộ Tài chính – Tổng cục Hải quan đã trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Việt Thắng Lợi tại công văn số 2492/BTC-TCHQ.

Theo đó, mặt hàng “chế phẩm sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải nhập khẩu” thuộc nhóm 3808 không phải là thuốc phòng trừ sâu bệnh vì vậy thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Do đó, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn các đơn vị liên quan xử lý trong hai trường hợp đối với các tờ khai nhập khẩu hàng hóa đăng ký trước ngày 01/01/2014 và sau ngày 01/01/2014.

Về hoàn thuế tự vệ thép, Phụ lục kèm theo Quyết định số 434/QĐ-BCT quy định điều kiện để được miễn trừ: Đối với trường hợp công ty được hưởng miễn trừ trực tiếp nhập khẩu hoặc thông qua ủy thác nhập khẩu, khi thực hiện nhập khẩu hàng hóa, để được hưởng miễn trừ Công ty cung cấp Quyết định miễn trừ của Bộ Công Thương kèm theo các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của cơ quan Hải quan để cơ quan Hải quan cấp Phiếu theo dõi trừ lùi cho công ty được hưởng miễn trừ. Thủ tục theo dõi trừ lùi thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan.

Do vậy, trường hợp doanh nghiệp không nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu mà mua lại của công ty thương mại trong nước thì không đủ điều kiện để được miễn thuế, nên cơ quan hải quan không đủ cơ sở để hoàn thuế tự vệ.

Cụ thể tại công văn số 631/TXNK-CST ngày 27/02/2017.

Về việc phân loại mặt hàng hương liệu dùng trong thực phẩm, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 1238/TCHQ-TXNK ngày 01/03/2017.

Về nhập khẩu mặt hàng hạt Chia, tại công văn số 365/GSQL-GQ1 ngày 22/02/2017 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Trường hợp mặt hàng “hạt Chia” chưa được chế biến hoặc có thể được xử lý nhiệt nhưng không làm thay đổi đặc tính đặc trưng tự nhiên của chúng thì thuộc nhóm 12.07.
Trường hợp “hạt Chia” đã được chế biến hoặc bảo quản khác với các cách đã được nêu trong các chương khác của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC thì phân loại vào nhóm 20.08.

Chính sách mặt hàng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 và Quyết định số 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngoài ra, trong tuần Cổng Thông tin điện tử Hải quan còn cập nhật các văn bản như: Công văn số 367/GSQL-GQ1 về địa điểm làm thủ tục hải quan; công văn số 371/GSQL-GQ1 về thủ tục hải quan của doanh nghiệp FDI; công văn số 392/GSQL-GQ1 về số liệu sử dụng thực hiện báo cáo quyết toán; công văn số 396/GSQL-GQ3 về thủ tục nhập hàng bán tại cửa hàng miễn thuế xuất cảnh; công văn số 2508/BTC-CST về vướng mắc trong truy thu thuế giá trị gia tăng.

nguồn : Hải Quan Việt Nam