Điểm văn bản đăng trên Cổng Thông tin điện tử hải quan tuần 1 tháng 4/2017

0
683

Nội dung các văn bản trên Cổng thông tin điện tử Hải quan tuần 4 tháng 3/2017 tập trung vào các vấn đề liên quan đến địa điểm làm thủ tục hải quan,  hướng dẫn doanh nghiệp về trị giá hải quan cũng như việc phân loại hàng hóa các mặt hàng.
Tại công văn số 3740/BTC-CST, Bộ Tài chính đã trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về thời gian ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017.

Hiện nay Bộ Tài chính đang phối hợp với các Bộ, ngành để xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 103/2015/TT-BTC…Thông tư mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Công văn cũng hướng dẫn cụ thể thời điểm hiệu lực của các Nghị định, Quyết định về thuế XNK và thời gian dự kiến sửa đổi.

Tổng cục Hải quan (TCHQ) cũng vừa có công văn số 1955/TCHQ-TXNK và công văn số 1956/TCHQ-TXNK về việc thông báo ngân hàng thương mại đã ký thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với TCHQ. Theo đó, đã có thêm các ngân hàng sau phối hợp thu với Tổng cục Hải quan: Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long (KienLongBank) và Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam.

Liên quan đến vướng mắc về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với thiết bị tạm xuất sửa chữa ở nước ngoài  của doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Cục Giám sát quản lý-Tổng cục Hải quan (Cục GSQL-TCHQ) đã có công văn số 639/GSQL-GQ3 ngày 29/3/2017 trả lời doanh nghiệp về vấn đề này.

Theo đó, căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa tạm xuất- tái nhập đi sửa chữa của công ty phải làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX và thực hiện thông quan lô hàng tại Chi cục Hải quan này.

Về việc nhập khẩu 02 xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2011, Cục GSQL-TCHQ đã hướng dẫn doanh nghiệp tại công văn số 643/GSQL-GQ1. Theo đó, trường hợp 02 xe ô tô đầu kéo của doanh nghiệp sản xuất năm 2011, nhập khẩu năm 2017 là quá 05 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.

Về việc làm thủ tục hải quan và hồ sơ hải quan đối với giao dịch bán hành theo giá CIF cho khách hàng trong nước, Cục GSQL-TCHQ đã hướng dẫn chi tiết doanh nghiệp tại công văn số 628/GSQL-GQ1.

Cục Thuế xuất nhập khẩu – Tổng cục Hải quan (Cục TXNK-TCHQ) cũng vừa có công văn số 959/TXNK-TCHQ ngày 27/3/2017 hướng dẫn doanh nghiệp về trị giá hải quan.

Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngay 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực về việc khai báo.

Trường hợp có nghi ngờ về trị giá khai báo, cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra trị giá khai báo trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan…Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá do người khai hải quan khai báo.

Trường hợp cơ quan hải quan bác bỏ trị giá khai báo, ấn định thuế thì công ty thực hiện nộp đủ tiền thuế theo quyết định ấn định thuế, tiền phạt (nếu có) và có quyền khiếu nại theo quy định tại Luật khiếu nại.

Về hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu, hàng xuất khẩu để gia công, bạn đọc tham khảo tại công văn số 995/TXNK-CST để biết thêm chi tiết.

Mã HS của mặt hàng Regelle dạng gel được phân loại vào nhóm 33.04 “Mỹ phẩm hoặc các chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng; các chế phẩm dùng cho móng tay hoặc móng chân”, mã số 3304.99.90 “- – – Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Chi tiết tại công văn số 1934/TCHQ-TXNK.

“Thuốc diệt nấm dùng cho sản xuất sơn, thành phần chứa 2–methyl-2H-Isothiazol -3-one trong nước, hàm lượng rắn 9%” được phân loại vào mã số 3808.92.90. Chi tiết theo hướng dẫn tại công văn số 1978/TCHQ-TXNK.

Mặt hàng “Natri hydrocarbonat đã được đóng gói trong túi, túi có cấu tạo để gắn trực tiếp với máy chạy thận nhân tạo Fresenius Medical Care 4008/5008” được phân loại vào mã số 3004.90.89.

Đó là hướng dẫn về việc phân loại hàng hóa của Cục TXNK-TCHQ đối với mặt hàng của công ty CP Thương mại Dược phẩm – Mỹ phẩm Hà Nội tại công văn số 2003/TCHQ-TXNK ngày 27/3/2017.

Việc hướng dẫn sử dụng mã loại hình và lập báo cáo quyết toán được hướng dẫn chi tiết tại công văn số 599/GSQL-GQ2.