Điểm văn bản tuần 2 tháng 01/2017

0
548

diem van banMột số văn bản nổi bật đăng trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan về thực hiện Biểu thuế xuất khẩu, khai bổ sung phí bản quyền, vướng mắc với mặt hàng thép hướng dẫn thủ tục hải quan của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài.

Trả lời Báo Đời sống và Pháp luật – Hội Luật gia Việt Nam về thuế xuất khẩu xi măng, ngày 04/01/2017 Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có công văn số 52/TCHQ-TXNK, theo đó Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn kê khai mã số hàng hóa và thuế suất để thực hiện Biểu thuế xuất khẩu theo quy định tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP và hướng dẫn doanh nghiệp xác định và khai báo tỷ lệ giá trị tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng để áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu theo đúng quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính cũng đã tổ chức họp với Hiệp hội xi măng để ghi nhận và đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan để xử lý kiến nghị của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất khẩu xi măng.

Về việc khai bổ sung phí bản quyền trên VNACSS vào trị giá hàng nhập khẩu, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thực trả, người khai hải quan thực hiện khai báo, tính số thuế phải nộp đối với khoản phí bản quyền, phí giấy phép thực tế đã trả trên tờ khai bổ sung sau thông quan, đồng thời nộp đủ tiền thuế theo quy định.

Trường hợp khoản phí bản quyền không ghi chi tiết cho từng loại hàng hóa,  thì người khai hải quan lựa chọn phương pháp phân bổ quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Chi tiết tại công văn số 64/TXNK-TGHQ ngày 06/01/2017.

Về vướng mắc đối với mặt hàng thép: Ngày 09/01/2017 Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có công văn số 165/TCHQ-TXNK để trả lời công ty TNHH TM Vĩnh Long. Đối với kiến nghị hàng hóa chưa được thông quan thì Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, kiểm tra tổng thể kết quả phân tích, giám định các mẫu thép. Ngay sau khi xác định chính xác bản chất mặt hàng, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo phân loại và thông quan hàng hóa theo đúng quy định.

Thêm vào đó, Tổng cục Hải quan cũng có văn bản chỉ đạo toàn ngành tăng cướng công tác kiểm tra, kiểm soát và gửi mẫu phân tích đúng quy định để xác định đúng bản chất và mã số hàng hóa tránh tình trạng không thống nhất trong phân tích, giám định.

Đối với kiến nghị điều chỉnh thuế suất 0% đối với thép trong nước sản xuất không đáp ứng nhu cầu Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu đánh giá các nguồn thông tin nếu có cơ sở sẽ đề nghị Chính phủ điều chỉnh mức thuế suất theo lộ trình.

Tại công văn số 119/TXNK-TGHQ ngày 09/01/2017, Cục Thuế xuất nhập khẩu đã trả lời công ty TNHH Le Long Việt Nam về phụ phí CIC tính vào trị giá hàng nhập khẩu. Theo đó phí CIC có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa và đáp ứng các điều kiện nêu tại công văn thì được xem xét là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng nhập khẩu.

Ngày 10/01/2017, Cục Giám sát quản lý đã có công văn số 36/GSQL-GQ2 trả lời công ty TNHH SG SAGAWA VN để hướng dẫn thủ tục hải quan của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. Trường hợp được phép thực hiện hoạt động nhập khẩu hàng hóa, đề nghị công ty thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 35 Nghị định 08/015/NĐ-CP  ngày 21/01/2015 của Chính Phủ và Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Cục Thuế xuất nhập khẩu có công văn số 143/TXNK-CST ngày 11/01/2017 để trả lời công ty cổ phần Trung Sơn. Theo đó, trường hợp công ty cổ phần Trung Sơn là doanh nghiệp công nghệ cao thì được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Về thuế GTGT: Căn cứ Điều 2, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì tấm bạt HDPE nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.