Doanh nghiệp đánh giá tích cực về tiếp cận thông tin hải quan

0
610

Theo báo cáo “Đánh giá cải cách thủ tục hành chính hải quan: Mức độ hài lòng của DN năm 2016” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới công bố, trên 80% doanh nghiệp (DN) tham gia khảo sát đánh giá hài lòng về các phương thức tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính hải quan.

97% DN hài lòng với thông tin trên Cổng thông tin điện tử Hải quan

Năm 2016 là năm thứ 4 VCCI triển khai cuộc khảo sát DN trên toàn quốc nhằm đánh giá chất lượng hoạt động của ngành hải quan, qua đó làm cơ sở cho Chính phủ, các Bộ quản lý chuyên ngành, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan xác định các biện pháp phù hợp để thúc đẩy cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan trong thời gian tới.

Báo cáo khảo sát đánh giá chất lượng hoạt động của ngành Hải quan thực hiện thông qua các chỉ số gồm: Tiếp cận thông tin quy định về hải quan và TTHC hải quan; thực hiện TTHC hải quan; thủ tục thông quan; thủ tục quản lý thuế; thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại; sự phục vụ của công chức hải quan; kiểm tra chuyên ngành; Cơ chế một cửa quốc gia.

Doanh nghiệp đánh giá tích cực về tiếp cận thông tin hải quan
Ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng Ban Pháp chế VCCI báo cáo kết quả đánh giá cải cách thủ tục hành chính hải quan năm 2016

Trên phương diện tiếp cận thông tin về TTHC hải quan, tỷ lệ các DN đánh giá hài lòng/hoàn toàn hài lòng với phương thức thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan là 97% (năm 2015 tỷ lệ này là 89%). Với các phương thức thông tin khác, tỉ lệ hài lòng/hoàn toàn hài lòng tương ứng là: Tham gia tập huấn đào tạo: 95%; tham gia đối thoại: 94%; trang thông tin điện tử của cơ quan hải quan địa phương: 91%; gửi công văn và trực tiếp tới gặp: 89%; gọi điện là 82% và tờ rơi, ấn phẩm là 81%.

Về đánh giá thông tin TTHC hải quan mà DN đã tiếp cận, 86% DN cho biết cơ quan Hải quan cung cấp thông tin thống nhất, 84% đánh giá thông tin sẵn có, dễ tìm và 87% DN cho biết các biểu mẫu TTHC hải quan dễ điền, 77% DN cho biết cơ quan Hải quan cung cấp thông tin cho DN nhanh chóng, kịp thời và 74% DN cho biết thông tin đơn giản, dễ hiểu.

Cần nâng cao chất lượng thông tin

Qua khảo sát, cảm nhận của DN đối với việc tiếp cận thông tin TTHC hải quan năm 2016 đã có sự cải thiện đáng kể so với năm 2015. Cả 8 phương thức tiếp cận thông tin về TTHC hải quan của năm 2016 đều có tỷ lệ DN hài lòng/hoàn toàn hài lòng cao hơn so với năm 2015.

Về đánh giá thông tin mà DN đã tiếp cận, 2 chỉ số được cải thiện đáng kể so với năm 2015 là tiêu chí đánh giá biểu mẫu TTHC hải quan dễ điền (tăng 10%) và thông tin cơ quan Hải quan cung cấp là thống nhất (tăng 9%).

Doanh nghiệp đánh giá tích cực về tiếp cận thông tin hải quan
Ông Kim Long Biên, Phó Trưởng Ban cải cách hiện đại hóa Tổng cục Hải quan cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí bên lề buổi công bố báo cáo.

Dù vậy, cũng có một số DN chưa hài lòng với các phương thức tiếp cận và chất lượng thông tin TTHC hải quan. Thông tin chính sách, pháp luật hải quan có nhiều thay đổi và DN thường bị động về thông tin chính sách mới. DN đề nghị cơ quan hải quan gửi thông báo kịp thời cho DN và phổ biến rộng rãi, minh bạch trên cổng thông tin.

Ngoài ra, DN cũng gặp khó khăn trong khi tìm thông tin về các buổi trao đổi, tập huấn của các cơ quan liên quan đến chính sách, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, nên đề nghị cơ quan hải quan thông báo về các buổi tập huấn, phổ biến kiến thức lên các trang web của Ngành.

nguồn : Hải Quan Việt Nam