Doanh nghiệp thủy sản góp ý sửa đổi Thông tư 38

0
505
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam vừa có góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, hiệp hội cho rằng,Tại Điểm đ, Mục 4, Điều 1 của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 16 của Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định với hàng hóa xuất khẩu thì: “Chứng từ xác nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật đầu tư: 1 bản chụp”. Các DN đề nghị quy định để những chứng từ này chỉ xuất trình một lần, đối với chứng từ có thời hạn thì xuất trình lại khi hết hạn. Dự thảo cũng cần nêu rõ đây là những chứng từ gì để tránh cơ quan Hải quan mỗi nơi yêu cầu những chứng từ khác nhau.

Đồng thời, DN đề nghị bỏ một bản chứng từ xác nhận hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định của pháp luật chuyên ngành vì nếu hàng hóa không đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì hàng cũng không thể xuất đi.

Chế biến thủy sản

Các DN thủy sản cũng đề nghị bỏ yêu cầu nộp một bản chính Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành như nội dung dự thảo, vì đối với hàng thủy sản chứng từ này chính là chứng thư vệ sinh (Helth Certificate – HC) nhưng DN thường chỉ nhận HC gốc sau khi tàu chạy để tránh trường hợp thay đổi tàu phải thay đổi HC. Do đó, DN không thể trình HC khi khai hải quan.

Mặt khác, hàng hóa khi xuất khẩu đã có cơ quan chuyên ngành chịu trách nhiệm quản lý về chất lượng, bản thân DN cũng phải đảm bảo chất lượng hàng hóa của mình theo đúng yêu cầu của thị trường nếu không sẽ bị trả về và tổn thất DN phải chịu. Do đó, cơ quan Hải quan không nên yêu cầu DN nộp chứng từ này.

Đối với chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ) chỉ cần trong trường hợp hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan. Do vậy, DN đề nghị bổ sung thêm yêu cầu “chỉ nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hưởng thuế ưu đãi đặc biệt” để tránh trường hợp các cơ quan Hải quan đòi hỏi chứng nhận nói trên cho tất cả các bộ hồ sơ nhập khẩu hàng hóa.

Về nội dung kiểm tra hải quan, dự thảo quy định tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu có trách nhiệm cung cấp thông tin quản lý, sử dụng nguyên liệu vật tư đã nhập khẩu với cơ quan Hải quan qua Hệ thống theo định kỳ 1 tháng/lần. Theo phản ánh của DN, việc phải tập hợp và chuẩn bị những thông tin chứng từ theo quy định tại dự thảo thông tư để nộp cho cơ quan Hải quan với tần suất 1 tháng/lần sẽ tương tự yêu cầu phải nộp báo cáo quyết toán của DN 1 tháng/lần.

Như vậy, yêu cầu phải nộp báo cáo quyết toán 1 quý/lần (quy định tại Mục 36, Điều 1 của Dự thảo) đã rất khó khăn cho việc thực hiện của DN và không phù hợp với thực tế. Do đó, việc phải cung cấp các thông tin, chứng từ như quy định tại Mục 37, Điều 1 của Dự thảo là hoàn toàn không khả thi. Do đó, DN đề nghị bỏ quy định này khỏi dự thảo.

Các DN cũng kiến nghị, Bộ Tài chính xem xét, phân loại các DN và tăng cường công tác hậu kiểm để xử phạt nặng các DN cố tình vi phạm, bỏ bớt một số thủ tục, giấy tờ, tạo thuận lợi cho DN, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng…

nguồn : haiquan.hochiminhcity.gov.vn