Đối tượng nào được tái xuất hàng hóa?

0
681

Đối tượng nào được tái xuất hàng hóa?

Trả lời Cục Hải quan Hải Phòng về việc xử lý thuế XK đối với hàng hóa tái xuất quá 365 ngày kể từ ngày NK, Tổng cục Hải quan cho biết, việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người NK ban đầu hoặc người được người NK ban đầu ủy quyền, ủy thác NK.

Đối tượng nào được tái xuất hàng hóa?
Công chức Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa XK. Ảnh: T.Trang.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK quy định: hàng hóa NK đã nộp thuế NK sau đó tái XK được hoàn thuế NK và không phải nộp thuế XK.

Hướng dẫn nội dung này, tại khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định: hàng hóa NK nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc XK vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan được hoàn thuế NK và không phải nộp thuế XK. Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người NK ban đầu hoặc người được người NK ban đầu ủy quyền, ủy thác NK.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn, hồ sơ, thủ tục xuất hàng hóa thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Hải Nam | baohaiquan.vn