Gần 22.000 DN làm thủ tục XNK trong tháng 4

0
587

Theo Cục Hải quan TP.HCM, trong tháng 4/2017, số lượng DN làm thủ tục XNK qua các cửa khẩu TP.HCM tăng so với tháng 3 trên 1.600 DN.

Gần 22.000 DN làm thủ tục XNK trong tháng 4Cụ thể, tổng số DN đã tham gia hoạt động trên địa bàn là 21.939 DN, tăng 8,2% so với tháng 3/2017 (20.275 DN).

Với số lượng DN tham gia XNK khiến cả kim ngạch và số thu ngân sách qua các cửa khẩu TP.HCM cũng tăng mạnh. Tổng kim ngạch XNK đạt 8,41 tỷ USD, tăng 11,16% so với tháng 3/2017 (7,56 tỷ USD), tăng 10% so với tháng 4/2016 (7,65 tỷ USD).

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 4,43 tỷ USD, tăng 12,5% so với tháng 3/2017 và tăng 10% so với tháng 4/2016; kim ngạch XK đạt 3,98 tỷ USD, tăng 9,7% so với tháng 3/2017 và tăng 10,5% so với tháng 4/2016.

Số thuế thu trong tháng 4 đạt 8.858 tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng 3/2017, luỹ kế thu đạt 29.265 tỷ đồng đạt 26,84% chỉ tiêu pháp lệnh và tăng 14,48% so với cùng kỳ năm 2016 (23.959 tỷ đồng).

Theo Cục Hải quan TP.HCM, nguyên nhân khiến số lượng DN XNK làm thủ tục trên địa bàn tăng cao do kinh tế TP.HCM tiếp tục phát triển tốt, các DN sản xuất, kinh doanh ổn định. Cục Hải quan TP.HCM triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, nuôi dưỡng nguồn thu. Trong đó,  tổ chức gặp gỡ, nắm bắt kế hoạch sản xuất, kinh doanh của DN để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nên một số DN mở rộng sản xuất, kinh doanh; một số DN truyền thống đã quay trở lại đăng ký làm thủ tục hải quan tại địa bàn…/.

nguồn : – Hải Quan Hồ Chí Minh