Giới thiệu nội dung cơ bản Nghị định số 45/2016/NĐ-CP

0
612

Hoi-nghi-nghi-dinh-45

Ngày 26/5/2016, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 45/2016/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, có hiệu lực từ ngày 1/8/2016.

Nghị định số 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP về các nội dung: quy định hành vi và các chế tài xử phạt đối với các vi phạm trong lĩnh vực hải quan, các biện pháp khắc phục hậu quả và biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về hải quan.

Để Nghị định số 45/2016/NĐ-CP được tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, công chức hải quan và cộng đồng doanh nghiệp, Vụ Pháp chế giới thiệu tài liệu nội dung cơ bản của Nghị định số 45/2016/NĐ-CP (văn bản hợp nhất từ 2 Nghị định).

Tải file đính kèm

nguồn: customs.gov.vn