Hải quan Hà Nội: Nhiều kho bãi, địa điểm chưa đáp ứng điều kiện hoạt động mới

0
570

Theo thống kê của Cục Hải quan Hà Nội, có 35/36 kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan do đơn vị này quản lý chưa đáp ứng điều kiện một hoặc một số điều kiện hoạt động theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Hải quan Hà Nội: Nhiều kho bãi, địa điểm chưa đáp ứng điều kiện hoạt động mới
35/36 địa điểm, kho bãi do Cục Hải quan Hà Nội quản lý chưa đáp ứng điều kiện hoạt động mới. Ảnh: N.Linh

Các điều kiện mà DN không đáp ứng được gồm: Vị trí, diện tích, phần mềm quản lý hàng hóa được nối mạng trực tiếp với cơ quan Hải quan, khả năng lưu trữ hình ảnh camera tối thiểu 12 tháng.

Trong đó, có 6 địa điểm, kho bãi chưa đáp ứng điều kiện về vị trí; 10 địa điểm, kho bãi chưa đáp ứng điều kiện diện tích; 35 địa điểm, kho bãi chưa đáp ứng điều kiện về phần mềm quản lý hàng hóa được nối mạng trực tiếp với cơ quan Hai quan; 16 địa điểm, kho bãi chưa đáp ứng điều kiện về khả năng lưu trữ hình ảnh camera tối thiểu 12 tháng.

Lý giải tại sao các kho bãi, địa điểm trên chưa đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP, Cục Hải quan Hà Nội cho biết, do các kho bãi, địa điểm này được thành lập và hoạt động trước khi Nghị định 68/2016/NĐ-CP có hiệu lực.

So với các điều kiện mới, hầu hết các địa điểm, kho bãi chưa đáp ứng một hoặc môt số điều kiện.

Liên quan đến yêu cầu phần mềm quản lý hàng hóa được nối mạng trực tiếp với cơ quan Hải quan, hiện các DN vẫn đang trong quá trình khảo sát, thuê phần mềm chạy thử, đánh giá phù hợp để có thể kết nối với cơ quan Hải quan.

Bên cạnh đó Nghị định 68/2016/NĐ-CP yêu cầu hệ thống camera quan sát được tất cả các vị trí của kho bãi, địa điểm, 24/24 giờ, lưu trữ tối thiểu 12 tháng và kết nối trực tiếp với cơ quan Hải quan. Để đáp ứng yêu cầu này đòi hỏi thiếu bị lưu trữ có dung lượng lớn, mức đầu tư cao, điều này làm ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của DN, nhất là đối với các kho bãi, địa điểm lớn như kho hàng không, địa điểm kiểm tra tập trung…

Quá đánh giá, rà soát, các kho bãi, địa điểm như ICD, kho hàng không, kho hàng không kéo dài, địa điểm kiểm tra tập trung vẫn đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan. Chính vì vậy, Cục Hải quan Hà Nội đề xuất Tổng cục Hải quan tiếp tục cho phép các kho bãi, địa điểm tiếp thục hoạt động hoặc chuyển đổi loại hình theo lộ trình cho phù hợp với Nghị định 68/2016/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Hà Nội cũng đề nghị Tổng cục Hải quan thống kê đầy đủ, chi tiết số lượng kho bãi, địa điểm chưa đáp ứng các điều kiện theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP; đánh giá thực trạng nguyên nhân, có đề xuất cụ thể với lãnh đạo các cấp về việc lùi thời hạn áp dụng đối với từng nhóm kho bãi, địa điểm hoặc áp dụng theo từng điều kiện.

Hải quan Hà Nội: Nhiều kho bãi, địa điểm chưa đáp ứng điều kiện hoạt động mới.
Ngọc Linh | Báo Hải Quan