Hải quan Hà Nội: Tăng thu 11,7 tỉ đồng từ tham vấn giá

0
522

Hải quan Hà Nội: Tăng thu 11,7 tỉ đồng từ tham vấn giá.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Hải quan Hà Nội đã thực hiện tham vấn trị giá tính thuế đối với 419 tờ khai, với số tiền thuế tăng thu 11,7 tỉ đồng.

Hải quan Hà Nội: Tăng thu 11,7 tỉ đồng từ tham vấn giá
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: Hữu Linh

Theo Trưởng Phòng Thuế XNK (Cục Hải quan Hà Nội) Trần Đại Thắng, từ đầu năm tới nay đơn vị đã đẩy mạnh công tác giá và chống thất thu, thông qua việc thành lập Tổ kiện toàn công tác trị giá hải quan do Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo. Bên cạnh đó, Cục Hải quan Hà Nội đã tiến hành biên soạn tài liệu về trị giá để hỗ trợ các chi cục và CBCC trong công tác giá.

Ngoài ra, đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát trên hệ thống để kịp thời chấm chỉnh các sai sót trong công tác xác định trị giá; đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm CBCC có sai sót trong công tác giá.

Để tạo thuận lợi cho các chi cục thực hiện tham vấn đối với hàng hóa XNK, tháng 3/2017, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội đã quyết định phân cấp cho chi cục trưởng chi cục hải quan thực hiện tham vấn đối với hàng hóa XNK.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, Cục Hải quan Hà Nội đã thực hiện tham vấn tổng số 419 hồ sơ. Qua tham vấn đã bác bỏ trị giá khai báo đối với 331 trường hợp, chấp nhận 88 trường hợp, tổng số thuế tăng thu được 11,7 tỉ đồng.

Trong đó, ở cấp chi cục từ 1/4/2017 đến 30/6/2017, các đơn vị đã thực hiện tham vấn được 214 hồ sơ. Qua tham vấn đã bác bỏ trị giá khai báo 166 trường hợp; chấp nhận 48 trường hợp, số thuế thu nộp NSNN là 7,01 tỉ đồng.

Ngoài tập trung công tác trị giá hải quan, trong thời gian qua, công tác đôn đốc, thu hồi và xử lý nợ thuế tại Cục Hải quan Hà Nội cũng đạt một số kết quả. 6 tháng đầu năm, đơn vị thu hồi được 17,87 tỉ đồng nợ thuế, đạt 58,38% chỉ tiêu được giao (31,61 tỉ đồng), đạt gấp 4,18 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Tính đến 30/6, Cục Hải quan Hà Nội thu NSNN là 10.422 tỉ đồng, đạt 50,46% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 50,1% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 18,45% so với cùng kỳ năm 2016.

Hải quan Hà Nội: Tăng thu 11,7 tỉ đồng từ tham vấn giá.

N.Linh | theo baohaiquan.vn