Hải quan Hà Tĩnh: Đạt 100% chỉ tiêu giao về kiểm tra sau thông quan

0
615

Theo Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan Hà Tĩnh), đến thời điểm này, đơn vị đã thực hiện 7 cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, nộp ngân sách nhà nước 1,5 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Hải quan Hà Tĩnh: Đạt 100% chỉ tiêu giao về kiểm tra sau thông quan
Công chức Hải quan Hà Tĩnh trao đổi nghiệp vụ với DN.

Để có được kết quả này, thời gian qua Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đột phá trong công tác kiểm tra sau thông quan với những biện pháp trọng tâm, trọng điểm. Chủ động rà soát, thu thập, phân tích thông tin, thực hiện kiểm tra sau thông quan các DN được giao cũng như các DN trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro.

Đặc biệt, trong tháng 4 vừa qua, đơn vị đã kiểm tra và đánh giá tính tuân thủ pháp luật đối với 1 DN FDI có dự án đầu tư trên địa bàn và thực hiện NK hàng hóa từ năm 2012. Qua kiểm tra, đơn vị đã chỉ rõ những sai phạm của DN, khiến DN thừa nhận.

Đại diện Chi cục Kiểm tra sau thông quan cho biết, đây là lần đầu tiên, qua công tác kiểm tra sau thông quan đơn vị đã phát hiện trường hợp DN vi phạm chính sách mặt hàng. Do đó, đơn vị đã đề xuất Cục Hải quan Hà Tĩnh kết luận, ấn định thuế, yêu cầu nộp tiền chậm nộp thuế, xử phạt vi phạm hành chính, tiến hành thu nộp cho ngân sách nhà nước trên 300 triệu đồng.

Đồng thời, đơn vị cũng hướng dẫn DN khắc phục những tồn tại, nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật, qua đó tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan.

Đảo Lê | theo baohaiquan.vn