Hải quan Lạng Sơn: Giải pháp thực hiện thu ngân sách nhà nước 2017

0
554

hai quan Lang SonNăm 2017, Hải quan Lạng Sơn được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 5.500 nghìn tỷ đồng. Đây là thách thức lớn do nhiều yếu tố biến động về kinh tế, chính trị trong và ngoài nước. Ngay từ đầu năm, Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn đã có công văn yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện dự toán được giao.

Để có thể hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cao hơn 24% so với thực hiện năm 2016 (4.433 tỷ đồng), toàn Cục quyết tâm triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đồng hành, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Thứ nhất, một mặt giữ chân các doanh nghiệp cũ (đã làm thủ tục hải quan qua địa bàn), đồng thời thu hút các doanh nghiệp mới (đặc biệt các doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, chấp hành tốt Pháp luật) làm thủ tục tại địa bàn hải quan Lạng Sơn.

Tổ chức đối thoại doanh nghiệp, tổng hợp vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến quá trình làm thủ tục hải quan để báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Thứ hai là nâng cao năng lực phân loại hàng hóa, xác định trị giá, xuất xứ hàng hóa đúng quy định đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế. Theo sát tình hình thu nộp ngân sách, phân tích báo cáo kịp thời các yếu tố tác động đến số thu, tăng cường các giải pháp chống thất thu.

Thứ ba: Tăng cường tuyên truyền về chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, quản lý thuế cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp hiểu đúng và tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, cũng như tuyên truyền về lợi ích của việc thanh toán qua ngân hàng để các doanh nghiệp tích cực tham gia theo Thông tư 184/2015/TT-BTC; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn và các Ngân hàng thương mại để tạo thuận lợi tối đa cho việc thu, nộp thuế.

Thứ tư, tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương và liêm chính trong thi hành công vụ.

Kiên quyết xử lý các trường hợp không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, có thái độ gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp. Thực hiện tốt “Tuyên ngôn vụ phục khách hàng” của Ngành.

Thứ năm là đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Phối hợp với Biên phòng, Kiểm dịch, Thuế, các ban ngành quản lý khu kinh tế cửa khẩu để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Thứ sáu: Tăng cường thu thập, xử lý thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý rủi ro trong phân luồng kiểm tra, đánh giá phân loại doanh nghiệp. Tăng cường phân tích thông tin trước về hàng hóa và về doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm hỗ trợ quá trình làm thủ tục hải quan cũng như đấu tranh kịp thời, có hiệu quả các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại.

Thứ bảy, trong công tác kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn, tần suất nhập khẩu nhiều, các mặt hàng, các doanh nghiệp trọng điểm rủi ro nhằm chống thất thu, chống gian lận thương mại. Đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, nâng cao trình độ cán bộ công chức trong lĩnh vực này.

Thứ tám: Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn không để xảy ra đường dây, ổ nhóm buôn lậu phức tạp tại địa phương.

Đồng thời tăng cường đôn đốc thu hồi nợ và cưỡng chế thuế. Thường xuyên rà soát, cập nhật xác định số nợ phát sinh tại đơn vị; phân loại các khoản nợ để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp. Thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với tổ chức, cá nhân chây ỳ không nộp thuế theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong thu hồi nợ đọng thuế.

Các giải pháp trên được thực hiện quyết liệt, đồng bộ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc được cho là sẽ giúp Hải quan Lạng Sơn khai thác có hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu, tăng cường thu hồi đúng, đủ nợ, đảm bảo thu nộp đúng, đủ, kịp thời các nguồn thu vào ngân sách nhà nước theo quy định.

nguồn : www.customs.gov.vn