Hải quan Quảng Bình được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

0
445

Chủ tịch nước vừa tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Hải quan Quảng Bình đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hải quan Quảng Bình tích cực cải cách thủ tục hành chính, góp phần tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: Q.H5 năm qua (2011-2015), Hải quan Quảng Bình đã nỗ lực không ngừng, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước.

Hàng năm, hầu hết đơn vị trực thuộc đều đạt và vượt chỉ tiêu thu thuế, được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tặng Giấy khen về thành tích thu thuế.

Nổi bật là Hải quan Quảng Bình thu ngân sách năm 2011 đạt 178,8 tỷ đồng, vượt 49% chỉ tiêu giao (178,8 tỷ đổng/120 tỷ đồng), tăng 4% so với năm 2010; năm 2012 đạt 276,1 tỷ đồng, vượt 53,4% chỉ tiêu giao (276,1 tỷ đồng/180 tỷ đồng), tăng 54% so với năm 2011; năm 2013 đạt 372,05 tỷ đồng, vượt 8% chỉ tiêu giao (372,05 tỷ đồng/346 tỷ đồng), tăng 35% so với năm 2012; không để phát sinh nợ mới…

Để đạt được những kết quả trên, các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan Quảng Bình không ngừng nỗ lực, cố gắng, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về Hải quan, triển khai thủ tục hải quan điện tử, vận hành hiệu quả Hệ thống VNACCS/VCIS, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư, có nhiều biện pháp tích cực quản lý thuế xuất nhập khẩu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Tính từ 2011 đến năm 2015, Hải quan Quảng Bình đã phát hiện, xử lý gần 500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại; thu giữ hàng hóa vi phạm trị giá gần 5 tỷ đồng…

Quang Hùng | theo baohaiquan.vn