Hải quan TP.HCM kiến nghị xem xét về hoàn thuế GTGT

0
494

Nhiều trường hợp đã bán hết hàng hóa nhập khẩu, xuất hóa đơn GTGT đầu ra theo mức thuế suất bằng với mức thuế suất khai báo ban đầu trên tờ khai hải quan, nhưng sau đó lại đề nghị cơ quan Hải quan hoàn thuế GTGT nộp thừa do điều chỉnh giảm thuế suất, vậy trong trường hợp này có được hoàn thuế?

Vướng mắc trên đang phát sinh tại một số cửa khẩu Cục Hải quan TP.HCM. Theo Cục Hải quan TP.HCM, thời gian gần đây, tại đơn vị phát sinh nhiều trường hợp doanh nghiệp hàng hóa đã kê khai, nộp thuế GTGT sau đó có văn bản đề nghị khai bổ sung điều chỉnh thuế suất thuế GTGT về 5% hoặc điều chỉnh về đối tượng không chịu thuế GTGt để hoàn thuế GTGT nộp thừa.

trang-bị-may-2015-10-30 08-57-36.412Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25-3-2016 của Bộ Tài chính, trường hợp người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được phép khai bổ sung. Sau khi chấp nhận cho người nộp thuế khai bổ sung theo quy định, trường hợp có phát sinh thuế nộp thừa thì sẽ xử lý khấu trừ, hoàn thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ đề nghị hoàn thuế do doanh nghiệp xuất trình, Cục Hải quan TP.HCM phát hiện nhiều trường hợp hàng hóa thuộc các tờ khai đề nghị khai bổ sung để hoàn thuế đã bán tiêu thụ nội địa và doanh nghiệp đã xuất hóa đơn thuế GTGT đầu ra 10%.

Theo phân tích của Cục Hải quan TP.HCM, thuế GTGT là thuế gián thu đánh vào người tiêu dùng cuối cùng. Trường hợp người tiêu dùng đã mua hàng hóa và phải trả khoản tiền thuế GTGT 10%, nhưng doanh nghiệp nhập khẩu lại được hoàn thuế GTGT nộp thừa là chưa phù hợp.

Quan điểm của Cục Hải quan TP.HCM cho rằng để tránh việc một số doanh nghiệp lợi dụng hoàn thuế GTGT, trong những trường hợp trên không chấp nhận việc khai bổ sung và hoàn thuế GTGT nộp thừa đối với trường hợp người nhập khẩu hàng hóa đã bán toàn bộ hàng hóa và xuất hóa đơn GTGT đầu ra theo mức thuế suất bằng với mức thuế suất khai báo ban đầu trên tờ khai hải quan.

                                                                                                                               T.H