Hải quan TP.HCM quyết liệt triển khai kế hoạch giám sát theo Luật Hải quan

0
534

Để triển khai thực hiện Điều 41 Luật Hải quan và Quyết định 1500/QĐ-TCHQ về giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực giám sát hải quan tại cảng biển, Cục Hải quan TP.HCM đang ráo riết triển khai kế hoạch đúng lộ trình.

Theo ông Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng phòng Giám sát quản lý- Cục Hải quan TP.HCM, để triển khai chính thức tại 2 cảng lớn (Cát Lái, VICT) từ ngày 1-1-2017, từ nay đến cuối tháng 12-2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 phối hợp cùng với doanh nghiệp kinh cảng triển khai các bước vận hành thử nghiệm.

Các Chi cục Hải quan cảng biển còn lại (trừ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 tạm thời chưa triển khai vì hàng hóa chủ yếu là hàng xá, hàng rời và đang có kế hoạch di dời) hoàn thành và thực hiện chính thức chậm nhất ngày 1-3-2017.

Để thực hiện đúng kế hoạch, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường chỉ đạo các chi cục hải quan cảng biển, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh cảng tại địa bàn quản lý tổ chức rà soát, điều chỉnh, xây dựng kế hoạch và tập trung mọi nguồn lực để tổ chức triển khai.

Cảng Cát Lái TP.HCM. Ảnh: Thu Hòa

Quán triệt cán bộ công chức trong đơn vị những nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Điều 41 Luật Hải quan và Quyết định số 1500/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan để cán bộ công chức thông suốt tư tưởng và tích cực phối hợp, triển khai các công việc theo kế hoạch, lộ trình đề ra.

Các chi cục thành lập Tổ triển khai thực hiện Điều 41 Luật Hải quan gồm: Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng phụ trách Đội Giám sát, Đội trưởng Đội Giám sát, một số công chức Đội thủ tục, Đội giám sát và chuyên viên công nghệ thông tin của chi cục.

Trong quá trình triển khai, Tổ triển khai của các chi cục phối hợp Tổ triển khai của Cục, bộ phận giúp việc làm đầu mối tiếp nhận các vướng mắc và giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vướng mắc vượt quá thẩm quyền đề nghị báo cáo về Cục để tập hợp, báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét.

Phối hợp với cơ quan kinh doanh cảng bố trí địa điểm làm việc theo mô hình một cửa liên thông, có đầu mối cán bộ tiếp nhận xử lý nghiệp vụ, phương án trao đổi thông tin khi xãy ra sự cố…

Phối hợp với các doanh nghiệp cảng liên quan xây dựng quy chế phối hợp xử lý sự cố và xử lý tình huống đối với từng trường hợp vướng mắc phát sinh khi Hệ thống giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp cảng chưa đáp ứng được yêu cầu trao đổi thông tin như: trường hợp hàng hóa nhập khẩu đóng chung container, trường hợp hệ thống gặp sự cố.

Các chi cục phối hợp và đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh cảng thực hiện các công việc: Nhận thức rõ việc triển khai thực hiện Điều 41 Luật Hải quan và Quyết định số 1500/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan tại các cảng biển thuộc địa bàn quản lý của doanh nghiệp không phải là việc cơ quan Hải quan chuyển trách nhiệm sang cho doanh nghiệp cảng mà là thay đổi cơ bản phương pháp quản lý của hải quan từ thủ công sang điện tử. Thực hiện nội dung này vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi, lợi ích của doanh nghiệp để từ đó xây dựng kế hoạch và phối hợp với cơ quan hải quan tổ chức triển khai đúng theo kế hoạch, thời gian đề ra.

Phối hợp với chi cục hải quan xây dựng quy trình khai thác tích hợp giữa doanh nghiệp kinh doanh cảng với cơ quan Hải quan; công bố cho chủ hàng và hãng tàu phối hợp; bố trí nhân sự chịu trách nhiệm về số liệu trao đổi với cơ quan Hải quan.

Đầu tư trang bị máy móc, thiết bị (máy chủ, máy quét mã vạch, chữ ký số, đường truyền Internet dự phòng); nâng cấp, hoàn thiện phần mềm kết nối với Hệ thống của cơ quan hải quan;  Đăng ký kế hoạch thực hiện kết nối hải quan điện tử; tiến hành kiểm tra hợp chuẩn tại Tổng cục Hải quan trước khi vận hành chính thức.

Phối hợp chặt chẽ với các chi cục hải quan quản lý tại địa bàn, Cục Công nghệ thông tin để giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan đến kỹ thuật, thiết kế, kết nối hệ thống, quy trình nghiệp vụ và xử lý các công việc theo quy định./.

T.H