Hải quan Việt Nam phấn đấu thu ngân sách năm 2017 đạt 290.000 tỷ đồng

0
507

Ngày 28/02/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Chỉ thị số 1193/CT-TCHQ về việc triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2017.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Quảng Ninh.

Theo đó, năm 2017, Tổng cục Hải quan phấn đấu thu NSNN đạt 290.000 tỷ đồng, vượt 1,8% dự toán được giao (285.000 tỷ đồng).

Để đạt mục tiêu, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đặt ra các nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể đồng thời yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Các nhiệm vụ chung mà toàn Ngành cần thực hiện gồm:

Thứ nhất: Thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN tham gia hoạt động XNK.

Cụ thể là: tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhóm công tác Hải quan – Doanh nghiệp và Tổ tư vấn Hải quan – Doanh nghiệp; định kỳ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp như: Chủ động gặp gỡ và kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế,…

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN với mục tiêu: Xây dựng Cổng thông tin một cửa quốc gia sẵn sàng cho việc kết nối và cung cấp các dịch vụ công mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính của Bộ, ngành có liên quan; thực hiện kết nối trao đổi thông tin phù hợp với cam kết quốc tế.

Thường xuyên cập nhật, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cán bộ công chức ngành và cộng đồng doanh nghiệp về các chính sách mới.

Thứ hai là nâng cao công tác quản lý hàng hóa tại cảng biển, sân bay, cửa khẩu, kho bãi,… đảm bảo yêu cầu kiểm tra, giám sát hàng từ khâu đầu đến khâu cuối hiệu quả trên hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, thống nhất, tập trung; cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, kết nối hệ thống với các cơ quan kinh doanh cảng, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế,… để xử lý thông tin về hàng hóa, phương tiện vận tải đạt hiệu quả cao.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân luồn, kiểm tra. Tăng cường kiểm tra sau thông quan, thanh tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó tập trung kiểm tra trị giá, mã số, C/O,… đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch nhập khẩu lới, tần suất nhập khẩu nhiều.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực phụ trách để tránh tình trạng bỏ lọt kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu gây thất thu NSNN…

Đồng thời Tổng cục trưởng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thuộc và trực thuộc trong Ngành.

Năm 2017, một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục được giao chỉ tiêu phấn đấu số thu thuế cao là: TP. Hồ Chí Minh (109.000 tỷ), Hải Phòng (59.000 tỷ), Hà Nội (20.800 tỷ), Vũng Tàu (17.450 tỷ), Đồng Nai (15.900 tỷ), Bình Dương (11.400 tỷ).

nguồn : Hải Quan Việt Nam