Hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá năm 2017

0
617

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016 quy định về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017.

 Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2017 đối với thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) là 51.051 tấn.

 Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với các mặt hàng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) có xuất xứ từ các nước ASEAN. Việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu từ các nước ASEAN thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2015/TT-BCT ngày 12/5/2015 của Bộ Công thương.

 Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng cho sản xuất thuốc lá điếu một tỷ lệ nhất định thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu do Bộ Công Thương xác nhận.

 Thông tư 39/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

nguồn : Hải Quan Việt Nam