Hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm

0
501

trungga_PABXBộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BCT ngày 24/01/2017 quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á- Âu năm 2017, 2018 và 2019.

Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2017, 2018 và 2019 đối với thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) là 500 tấn/ mỗi năm; đối với trứng gia cầm (mã HS 0407) là 8.400 tá (năm 2017), 8.820 tá (năm 2018) và 9.261 tá  (năm 2019).

Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền của các nước thành viên thuộc Liên minh Kinh tế Á- Âu cấp (viết tắt C/O form EAV).

Riêng đối với thuốc lá nguyên liệu, thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương được phép nhập khẩu (nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu).

Thủ tục nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tụ nhập khẩu hàng hóa.

Thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan và ngoài hạn ngạch thuế quan đối với thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm nhập khẩu từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á- Âu thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/3/2017 đến hết ngày 31/12/2019.

nguồn : Hải Quan Việt Nam