Hàng tạm nhập – tái xuất được thay đổi địa điểm xuất hàng

0
808

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện quy trình thủ tục đối với trường hợp hàng hóa tạm nhập tái xuất (TNTX) hoặc gửi kho ngoại quan thay đổi cửa khẩu xuất.

HangtamnhapHàng tạm nhập tái xuất có thể thay đổi địa điểm xuất hàng. Ảnh: minh họa.

Theo đó, trường hợp hàng hóa TNTX hoặc gửi kho ngoại quan thay đổi địa điểm xuất hàng nhưng không thay đổi chi cục hải quan quản lý địa điểm xuất khẩu thì áp dụng theo hướng dẫn tại Quyết định 1966/QĐ-TCHQ về quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cụ thể, đối với hàng hóa TNTX thực hiện theo khoản 1 Điều 25 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ. Trách nhiệm của Hải quan địa điểm xuất hàng ban đầu căn cứ trên văn bản thông báo thay đổi địa điểm xuất hàng của người khai báo hải quan và văn bản cơ quan có thẩm quyền theo quy định (nếu có), công chức giám sát kiểm tra yêu cầu và đề xuất Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phê duyệt; ghi nhận thông tin sửa đổi và chuyển thông tin về tờ khai đến địa điểm xuất hàng mới theo yêu cầu của người khai báo hải quan…

Đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan đưa ra nước ngoài, khi thay đổi địa điểm xuất hàng thì thực hiện quy trình thủ tục hải quan theo hướng dẫn tại tiết c.1 điểm c khoản 3 Điều 43 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ.

(Nguồn báo Hải quan)