Hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết 05-NQ/TƯ

0
516

Hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết 05-NQ/TƯ ngày 01/11/2016, nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 và kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 (Theo kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 27/03/2017 của Đảng uỷ Cục)

nghị quyết 05-NQ/TƯ          Sáng 17/04/2017 tại hội trường Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 3 đã diễn ra hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016, nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 và kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 theo kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 27/03/2017 của Đảng uỷ Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia hội nghị là toàn thể đảng viên chi cục, báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Đình Nam-Bí thư đảng uỷ chi cục. Hội nghị diễn ra nghiêm túc với tinh thần học tập cao ; kết thúc hội nghị mỗi đảng viên viết bài thu hoạch trình bày nhận thức-quan điểm của mình.

Lê Thanh Tâm – Hải Quan Hồ Chí Minh