Hội thảo lấy ý kiến sửa các luật về kiểm tra chuyên ngành

0
621

Ngày 3-10, tại TP.HCM, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng tưởng toàn diện (GIG) của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo tham luận “Định hướng  sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về quản lý chuyên ngành”.

Đại diện một số đơn vị hải quan phía Nam; các cơ quan quản lý chuyên ngành, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp… tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận, góp ý cho Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luậtliên quan đến quản lý chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, gồm: Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật chất lượng sản phẩm hàng hoá; Luật an toàn thực phẩm và  Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

TS.Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, thực tiễn cho thấy công tác quản lý chuyên ngành đối với hàng hoá nhập khẩu đang là trở ngại lớn, gây nhiều khó khăn, tốn kém thời gian và chi phí của doanh nghiệp. Đó cũng là lực cản cơ bản đối với việc cải thiện chỉ số “Giao dịch thương mại qua biên giới” theo yêu cầu của Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đi ngược với những cam kết theo các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như TPP, Việt Nam–EU FTA.

Đánh giá về những bất cập trong quản lý chuyên ngành và sự cần thiết phải sửa đổi các luật quy định về kiểm tra chuyên ngành, bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh CIEM cho rằng, thời gian qua, kết quả thực hiện cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá nhập khẩu còn nhiều hạn chế, một phần do vướng mắc trong các quy định của các bộ, ngành và trong cả các quy định của luật. Do đó, để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là trong hoạt động xuất nhập khẩu, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Luật liên quan đến quản lý chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Đại diện DN phát biểu tại hội thảo.

Theo ông Phạm Thanh Bình, chuyên gia dự án GIS, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến quản lý chuyên ngành đối với hàng hoá XNK nhằm thay đổi căn bản phương thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành, áp dụng quản lý rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, chuyển sang hậu kiểm; Minh bạch hóa quản lý, kiểm tra chuyên ngành, tối thiểu hoá danh mục hàng hoá phải kiểm tra tại thời điểm thông quan. Tên hàng phải kèm mã HS ở cấp độ chi tiết nhất; Minh bạch về chế độ quản lý và về chi phí; Hiện đại hoá thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành: Điện tử hóa thủ tục; Kết nối thủ tục giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành với Cổng thông tin một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; Áp dụng thông lệ quốc tế: Chủ động áp dụng các kinh nghiệm/ thực tế tốt của các nước; áp dụng công nhận lẫn nhau; và chủ động công nhận chất lượng của những nhãn hiệu, nhà sản xuất nổi tiếng, những hàng hóa được sản xuất tại các nước, khu vực có tiêu chuẩn chất lượng cao, tiên tiến (châu Âu, Mỹ, Nhật Bản…).

T.H