Hướng dẫn nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đối với mặt hàng xe ô tô nhập khẩu

0
663

Ngày 28/12/2016 Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 12129/TCHQ-GSQL,  hướng dẫn nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đối với mặt hàng xe ô tô nhập khẩu với nội dung chính:

– Không yêu cầu người khai hải quan nộp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) đối với mặt hàng xe ô tô tải nhập khẩu bao gồm cả xe ô tô chuyên dùng, xe ô tô đầu kéo container khi làm thủ tục hải quan trừ trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Cơ quan hải quan kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trên cơ sở thông tin tại hợp đồng mua bán, vận đơn, hóa đơn thương mại, nội dung khai xuất xứ trên tờ khai hải quan nhập khẩu, kết luận của cơ quan đăng kiểm và thực tế hàng hóa nhập khẩu.

– Đối với chủng loại xe ô tô nhập khẩu khác:

+ Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện đúng chỉ đạo tại công văn số 16875/BTC-PC ngày 25/11/2016 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 11552/TCHQ-GSQL ngày 08/12/2016 của Tổng cục Hải quan.

+ Trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt: Việc nộp và kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) thực hiện theo đúng quy định tại các Thông tư hướng dẫn của  Bộ Công Thương, Thông tư số 38/2015/ TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

– Các trường hợp khác: Cơ quan hải quan xem xét chấp nhận giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) do cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc chứng từ chứng nhận xuất xứ của nhà sản xuất có xác nhận, hoặc ủy quyền của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo pháp luật của nước sản xuất, xuất khẩu hàng hóa đó.

Các đơn vị lưu ý để thực hiện đúng hướng dẫn của Tổng cục Hải quan./.

                                                                                     nguồn : Hải Quan Việt Nam (Lê Thanh Hải – Phó TP GSQL)