Sơ kết công tác Đảng quý I năm 2017

0
594

Ngày 05/4/2017, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I/2017, tình hình kinh tế – xã hội trong nước có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô được giữ vững ổn định phát triển. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp như Nghị quyết số 01/NQ-Cp ngày 1/1/2017, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017, kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện những Nghị quyết trên.

Hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I năm 2017.

Bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, nhiệm vụ của ngành, Đảng ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, đạt kết quả nổi bật trong công tác thu ngân sách, điều tra chống buôn lậu và cải cách thủ tục hành chính. Trong công tác xây dựng Đảng, các đảng bộ, chi bộ đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2017; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong quý II/2017, Đảng ủy yêu cầu cấp ủy và lãnh đạo các đảng bộ bám sát Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Tổng cục Hải quan, thống nhất chương trình kế hoạch, chủ động bố trí nguồn lực, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, thường xuyên kiểm tra đôn đốc đảm bảo hoàn thành các đề án theo tiến độ.

Tại hội nghị, Đảng ủy cũng phổ biến nội dung về kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ Tài chính về xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” và Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ các cơ quan nhà nước”.

nguồn : Hải Quan Việt Nam