Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 1 Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Chi cục HQCK Săm Pun, Hạng mục: cải tạo nhà vệ sinh, mái che, đường ống cấp nước sinh hoạt

0
525
  1. Thông tin chung:
  2. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

– Địa chỉ: Tổ 8 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

– Điện thoại: 02193 860689;    Fax: 02193 866637;

  1. Tên dự án: Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun, Hạng mục: cải tạo nhà vệ sinh, mái che, đường ống cấp nước sinh hoạt;

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

 

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu 

 

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

 

Nhà thầu trúng thầu

 

Quyết định phê duyệt

 

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Gói thầu số 1: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Chi cục HQCK Săm Pun, Hạng mục: cải tạo nhà vệ sinh, mái che, đường ống cấp nước sinh hoạt Chỉ định thầu 12.178.708 đồng12.178.708 đồngCông ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hà Giang Quyết định số 416/QĐ-HQHG ngày 11/10/2016 Hợp đồng trọn gói 10 ngày

nguồn : www.customs.gov.vn