Kho bạc Nhà nước ký thỏa thuận thu ngân sách với 2 ngân hàng

0
465

Ngày 11/7, tại TP.HCM, Kho Bạc Nhà nước TP.HCM đã ký kết thỏa thuận liên tịch về việc mở tài khoản chuyên thu và quy trình phối hợp thu ngân sách nhà nước với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh sở giao dịch 2.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP.HCM Vũ Hoài Nam cho biết, thực hiện chủ trương của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, Kho bạc Nhà nước TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp để hạn chế thu ngân sách bằng tiền mặt.

Theo ông Vũ Hoài Nam, trước kia mỗi ngày Kho bạc Nhà nước TP.HCM thu khoảng 40-80 tỷ đồng tiền mặt, hiện nay chỉ thu khoảng 5-6 tỷ đồng tiền mặt. Phấn đấu đến năm 2020 Kho bạc phải trở thành kho bạc điện tử.

Theo ông Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Trần Ngọc Tâm, việc mở rộng phối hợp mở tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng uy tín sẽ hỗ trợ cho người nộp thuế thuận lợi trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Kho bạc Nhà nước ký thỏa thuận thu ngân sách với 2 ngân hàngTheo thỏa thuận này, Kho bạc Nhà nước TP.HCM và ngân hàng tổ chức thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách qua tài khoản chuyên thu của Kho bạc nhà nước TP.HCM đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn TP.HCM.

Kho bạc Nhà nước TP.HCM và ngân hàng tổ chức phối hợp với cơ quan thu thực hiện kết nối và trao đổi thông tin, dữ liệu để triển khai thu thuế nội địa, thuế hàng hóa XNK, phí, lệ phí, các khoản thu khác và thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thông qua 2 ngân hàng trên…