Khối thi đua 7 – Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 3 năm 2016.

0
520

Ngày 27 tháng 10 năm 2016, Khối thi đua 7 – Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 3 năm 2016, tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đại diện Ủy ban Kiểm tra của 06 đơn vị Khối thi đua 7, bao gồm: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Hải quan, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Quốc gia TP. HCM, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty điện lực TP. HCM, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viễn thông TP. HCM và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bưu Điện TP. HCM.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Minh Tuấn – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Hải quan, đã báo cáo sơ kết kết quả công tác của Khối trong 10 tháng đầu năm 2016, đồng thời triển khai thực hiện Chuyên đề “Kiểm tra giám sát việc chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy trong việc chấp hành chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương”.

img_0149-2016-10-28 02-45-49.843
Đồng chí Võ Minh Tuấn, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cục Hải quan, báo cáo chương trình làm việc

Nguyễn Mạnh Việt – Hải Quan Hồ Chí Minh