Khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

0
560

Theo UBND TP.HCM, để khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, UBND TP.HCM sẽ báo cáo Thường trực HĐND thành phố tại kỳ họp tới đối với những thủ tục hành chính (TTHC) áp dụng dịch vụ công trực tuyến được giảm, miễn lệ phí thuộc thẩm quyền của thành phố.

Bên cạnh việc khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn đảm bảo sự minh bạch công khai, tạo sự đồng thuận, sự ủng hộ cam kết trách nhiệm giữa chính quyền và các doanh nghiệp, đồng thời hạn chế tối đa sự giao tiếp giữa cán bộ với doanh nghiệp và người dân.

Trong tháng 4-2017, Sở Thông tin và Truyền thông phải cung cấp chữ ký số cho thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện; khi có chữ ký số, bắt buộc các đơn vị phải liên thông nội bộ không sử dụng bản giấy (chấm dứt sử dụng bản giấy khi có chữ ký số).

Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ tổ chức Hội chợ công nghệ thông tin kết nối doanh nghiệp công nghệ thông tin và chính quyền trong việc xây dựng chính quyền điện tử, trong đó các quận – huyện, phường – xã sẽ tham khảo và ký hợp đồng với các doanh nghiệp công nghệ thông tin theo phương thức thuê, mướn để đầu tư trang thiết bị, phần mềm phục vụ cho việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng quy chế quản lý dịch vụ công trực tuyến. Trong tháng 4-2017, Sở Quy hoạch – Kiến trúc phải báo cáo UBND Thành phố về phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2000 trên địa bàn thành phố, đồng thời công bố, công khai chỉ tiêu quy hoạch, mật độ dân cư trên từng địa bàn quận – huyện để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp một cách dễ dàng và tiện ích nhất.

Chủ tịch UBND các quận – huyện, phường – xã phối hợp các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về xây dựng chính quyền điện tử; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM nghiên cứu xây dựng Tổ tư vấn ở 322 phường – xã để giúp cho bà con hiểu và thực hành về dịch vụ công trực tuyến tại nơi cư trú; phối hợp với lực lượng tình nguyện của Thành đoàn, nhất là người đoàn viên hiểu biết về công nghệ thông tin để hướng dẫn, giúp cho bà con đăng ký dịch vụ công trực tuyến, để tạo thói quen cũng như thấy được sự tiện ích, qua đó làm tăng tỷ lệ người tham gia trực tuyến.

Từ nay đến cuối năm 2017, các quận – huyện phải tổ chức ít nhất 2 cuộc tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp hướng dẫn đối với dịch vụ công trực tuyến.

T.H – Hải Quan Hồ Chí Minh