Kiểm soát chặt các loài mới bổ sung vào Phụ lục CITES

0
535

Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan vừa có văn bản đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát các loại hoang dã mới bổ sung vào Công ước CITES.

Kiểm soát chặt các loài mới bổ sung vào Phụ lục CITES

Sản phẩm động vật hoang dã bị Hải quan sân bay TSN bắt giữ

Theo đó, nhằm triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh các loài thuộc CITES có hiệu quả trong toàn Ngành, Cục Điều tra chống buôn lậu đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nắm tình hình các địa bàn trọng điểm, tiến hành tuần tra, kiểm soát nhất là khu vực sông, suối, đường mòn, lối mở, khu vực hai bên cánh gà, cửa khẩu thuộc địa bàn hoạt động hải quan; Tăng cường thu thập thông tin về cách thức, thủ đoạn buôn bán trái phép các loài hoang dã, tập trung các loài mới bổ sung vào Phụ lục CITES.

Đồng thời, các đơn vị chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như: Kiểm lâm, Biên Phòng, Công an, An ninh hàng không, Interpol và Cơ quan quản lý CITES trong việc trao đổi, chia sẻ, phối hợp xử lý thông tin về các đối tượng, đảm bảo thực thi hiệu quả Công ước CITES và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Điều tra chống buôn lậu cũng lưu ý, khi phát hiện các trường hợp vi phạm hoặc có dấu hiệu nghi vấn, các đơn vị phải kịp thời áp dụng các biện pháp cần thiết để bắt giữ, xử lý nghiêm và báo cáo nhanh chi tiết vụ việc bắt giữ về Cục Điều tra chống buôn lậu.

Được biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 về danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thay thế Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2013.

Theo đó, Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT đã bổ sung các loài thực vật mới vào Phụ lục CITES như: toàn bộ các loài trắc (cẩm lai) thuộc chi Dalbergia (Dalbergia spp); cây Guibourtia (Guibourtia demeusei), gỗ Bubinga (Guibourtia pellegriniana); cây gỗ Guibourtia (Guibourtia tessmannii); giáng hương tây phi (Pterocarpus erinaceus).

Thực hiện ý kiến của Cục Điều tra chống buôn lậu, thiết nghĩ, các đơn vị Chi cục Hải quan cửa khẩu cần nghiên cứu kỹ nội dung Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT nêu trên để triển khai đến cán bộ, công chức nắm và thực hiện.

Hà Danh – Hải Quan Hồ Chí Minh