Kiểm soát chặt mặt hàng khoáng sản xuất khẩu

0
494

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm soát chặt mặt hàng khoáng sản xuất khẩu.

khoang-san-2015-05-04 13-10-21.463

Theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, các đơn vị phải thường xuyên nắm và kiểm soát việc xuất khẩu, chống gian lận thương mại trong xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn mình quản lý.

Đồng thời, đẩy mạnh việc thu thập thông tin, tình hình nghi vấn xuất lậu, chủ động phát hiện ngăn chặn hoặc phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu và các cơ quan chức năng khác để bắt giữ, xử lý vi phạm đối với tất cả các loại khoáng sản.

Trước đó, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã đồng ý kết thúc thực hiện Kế hoạch số 143/KH-ĐTCBL ngày 11/06/2013 và Công văn số 91/TCHQ-ĐTCBL ngày 12/06/2013 về tăng cường kiểm soát chống gian lận trong xuất khẩu khoáng sản tồn kho và vận chuyển trái phép khoáng sản ra nước ngoài.

Tuy nhiên, để chủ động trong công tác đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản ra nước ngoài, Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo nêu trên.

Duy Nam – Hải Quan Hồ Chí Minh