Kiểm tra chuyên ngành với nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

0
490

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 1083/TCHQ-GSQL hướng dẫn về kiểm tra chuyên ngành đối với nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu cho doanh nghiệp.

Cụ thể, về an toàn thực phẩm, doanh nghiệp không phải thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK theo loại hình sản xuất xuất khẩu hoặc gia công hàng xuất khẩu.

Đây là nội dung tại các công văn số 11922/TCHQ-GSQL ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính – Tổng cục Hải quan và công văn số 7841/ATTP-PC ngày 15/12/2016 của Bộ Y tế – Cục An toàn thực phẩm, nhằm triển khai chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 103/NQ-CP.

BD

Tại điểm 3 Nghị quyết số 103/NQ-CP, Chính phủ đã thống nhất cho phép DN được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, công bố hợp quy và công bố sự phù hợp quy định an toàn thực phẩm, miễn ghi nhãn tiếng Việt Nam đối với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ để chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Tuy nhiên, về việc kiểm dịch, thì hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu thực phẩm dùng để sản xuất hàng xuất khẩu không thuộc đối tượng được miễn kiểm dịch khi nhập khẩu. Đó là quy định tại Luật Thú y ngày 19/6/2015 và Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Trước đó, tháng 12/2016, Bộ Tài chính đã có kiến nghị gửi đến 3 Bộ quản lý chuyên ngành gồm: NN&PTNT, Công Thương, Y tế về việc xem xét chấp thuận cho hàng hóa NK vừa thuộc diện kiểm tra an toàn thực phẩm vừa thuộc diện kiểm dịch chỉ cần sử dụng một chứng từ kiểm tra duy nhất để làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Trong thời gian chờ các Bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu, sửa đổi các quy định về kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa XNK thì DN vẫn phải thực hiện theo quy định hiện hành.

Trường hợp có vướng mắc về các quy định kiểm tra chuyên ngành, DN có thể liên hệ trực tiếp các Bộ quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn cụ thể.

nguồn : Hải Quan Việt Nam