Kiểm tra đột xuất đơn vị hành chính

0
531

Theo Văn phòng UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến sẽ dẫn đoàn kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ của các sở, ban, ngành; UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn.

Việc kiểm tra đột xuất của lãnh đạo UBND TP.HCM nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước.

Đoàn công tác sẽ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc chấp hành thời gian làm việc; việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân và tổ chức.

Trong đó, tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương…/.

nguồn : Hải Quan Việt Nam