Kiểm tra an toàn thực phẩm với vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm

0
616

Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản tháo gỡ vướng mắc cho các Cục Hải quan địa phương về thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đối với vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

baobiTrong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về ATTP, hải quan địa phương báo cáo vướng mắc đối với trường hợp nhập khẩu mặt hàng tấm tráng thiếc (để sản xuất lon) và nắp lon bằng sắt (không còn qua công đoạn gia công, sản xuất nào thêm) để sản xuất thành bộ sản phẩm gồm lon và nắp bán cho các cơ sở sản xuất dùng để chứa đựng thực phẩm.

Mặt hàng này hiện chưa được hướng dẫn cụ thể có phải đăng ký kiểm tra ATTP theo quy định hay không.

Trả lời vướng mắc của hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luạt An toàn thực phẩm thì hàng hóa là dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra ATTP tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu bao bì không sử dụng vào mục đích chứa đựng thực phẩm, khi làm thủ tục hải quan yêu cầu doanh nghiệp khai báo rõ mục đích sử dụng đối với bao bì nhập khẩu trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu, đồng thời có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng của hàng hóa nhập khẩu.

Cơ quan hải quan căn cứ khai báo và văn bản cam kết của doanh nghiệp để xem xét, giải quyết thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa theo quy định.

nguồn : www.customs.gov.vn