Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của DN và công chức hải quan

0
468

Cục Hải quan TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh việc thực hiện các quy trình thủ tục hải quan tại các Chi cục trực thuộc.

chao-co-2016-01-06 10-53-07.497Thời gian qua, Cục Hải quan thành phố đã nhận được một số thông tin phản ánh về việc có dấu hiệu một số doanh nghiệp chấp hành chưa nghiêm pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

Đồng thời, cũng có thông tin phản ánh một số CBCC thực hiện chưa tốt về quy trình thủ tục hải quan, văn hóa giao tiếp, ứng xử đối với hành khách xuất nhập cảnh.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh các sự việc trên, Lãnh đạo Cục đã yêu cầu các Chi cục Hải quan đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đúng quy định của pháp luật liên quan đến toàn bộ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên các loại hình thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP.HCM.

Theo đó, phải thường xuyên liên tục, bằng nhiều biện pháp để phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn đến cá nhân, tổ chức, cán bộ công chức hải quan, đặc biệt các quy trình thủ tục hải quan để cùng nhau hợp tác, thống nhất thực hiện đúng quy định. Đồng thời nêu rõ các biện pháp xử lý tương xứng với các hành vi vi phạm xảy ra.

Lãnh đạo Cục đã giao Trưởng các đơn vị thống kê các quy trình thủ tục hải quan thuộc nhiệm vụ của mình, trên cơ sở đó phân công tự tổ chức kiểm tra, giám sát chấn chỉnh ngay các sai phạm (nếu có).

Ngoài ra, Lãnh đạo Cục cũng giao Phòng Thanh tra-Kiểm tra làm đầu mối, phối hợp với các phòng tham mưu lập chuyên đề tổ chức kiểm tra nội bộ tại các Chi cục thuộc Cục nhằm kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp và công chức hải quan trong thực thi nhiêm vụ.

Nam Duy – – Hải Quan Hồ Chí Minh