Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đạt 17,1 tỷ USD

0
587

Theo báo cáo tổng kết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 6 năm 2017 ước đạt 2,97 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 17,1 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đạt 17,1 tỷ USD
Giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 6/2017 ước đạt 283 triệu USD Ảnh: Internet.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 9,1 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước 10 đạt 3,5 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,8 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể là, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 6 năm 2017 ước đạt 653 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2017, chiếm 54,6% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 5 tháng đầu năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Trung Quốc (38,1%), Nhật Bản (32,2%), Hàn Quốc (28,6%), Hà Lan (21,2%), Canada (19,3%) và Anh (16,6%).

Giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 6/2017 ước đạt 283 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2017, chiếm 84,7% tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả.

Theo ông Vũ Đức Hùng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 6 tháng đầu năm, GDP toàn ngành tăng 2,65%. Cụ thể, nông nghiệp tăng 2,01%, lâm nghiệp tăng 4,31%, thủy sản tăng 5,08%; giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản tăng 2,81%; trong đó, trồng trọt tăng 1,66%, chăn nuôi tăng 2,88%; lâm nghiệp tăng 4,45%, thuỷ sản tăng 5,17%.

Thặng dư thương mại toàn ngành đạt 3,08 tỷ USD (giảm 22% so với 6 tháng năm 2016) do kim ngạch nhập khẩu nông, lâm, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tăng cao (+25,4%).

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đạt 17,1 tỷ USD.

theo baohaiquan.vn