Lá KHAT, cỏ Mỹ sẽ bị xử lý hình sự.

0
620

Bộ Tư pháp đã hoàn thành Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 2015 (BLHS) và đang xin ý kiến góp ý. Theo đó, lá KHAT và cỏ Mỹ đã được đề nghị bổ sung vào các điều khoản của Luật.

la-khat-cpn-2016-08-23 07-35-20.522Các thùng chứa lá KHAT nhập khẩu bị bắt giữ tại Bưu điện TP.HCM tháng 5-2016

Thời gian qua, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, các cơ quan chức năng như Hải quan, Công an đã phát hiện một số cây có chứa chất ma tuý mới như lá cây KHAT, cỏ Mỹ,… gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng và mất an ninh, trật tự xã hội. Tuy nhiên, các loại cây này lại chưa được quy định tại BLHS năm 2015, do đó chưa có cơ sở pháp lý để xử lý hình sự đối với người thực hiện hành vi vi phạm.

Mặc khác, Nghị định số 126/2015/NĐ-CP ngày 09/12/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về các danh mục chất ma túy và tiền chất, đã bổ sung chất ma tuý mới là XLR-11 (còn gọi là cỏ Mỹ), đây là loại chất ma túy mạnh nhưng cũng chưa được quy định tại BLHS năm 2015.

Bộ Tư pháp cho biết, qua rà soát về khối lượng lá, rễ, thân, cành, hoa quả của các cây chứa chất ma túy chia theo khung khoản quy định tại một số điều luật của BLHS năm 2015 như Điều 249 (Tội tàng trữ các chất ma túy), Điều 250 (Tội vận chuyển trái phép chất ma túy), Điều 25 (Tội chiếm đoạt chất ma túy) chưa thật hợp lý, cần được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

Ngày 12/7/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 1469/NQ-UBTVQH13 thành lập Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng ban với thành phần gồm Lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Ngoại Giao, Nội vụ, Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Theo Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 đang được Bộ Tư pháp lấy ý kiến, việc sửa đổi, bổ sung lần này chỉ tập trung những điều khoản có lỗi kỹ thuật mà không thể giải thích hoặc thống nhất hướng dẫn được. Dự án Luật cũng đề cập đến hai vấn đề được dư luận quan tâm về tội phạm ma túy và kinh doanh trái phép trên mạng.

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung, các ý kiến đều thống nhất cao về việc bổ sung các chất ma túy, cây có chứa chất ma túy mới xuất hiện ở nước ta vào BLHS để có cơ sở xử lý. Tuy nhiên, chính sách xử lý hình sự đối với các tội phạm về ma túy là rất nghiêm khắc nên việc bổ sung chất ma túy, cây có chứa chất ma túy vào BLHS cần phải được cân nhắc hết sức thận trọng.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để xử lý các hành vi phạm tội về ma tuý, tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các quy định về tội phạm ma túy theo hướng bổ sung lá cây KHAT vào các điều khoản tương ứng của Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249), Tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250), Tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251).

Đồng thời, bổ sung chất XLR-11 (cỏ Mỹ) vào cấu thành các tội: Tội sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 248), Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249), Tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250), Tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251).

Ngoài ra, Luật cũng sửa đổi, bổ sung khối lượng lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa, lá cây côca, lá cây Khat tại cấu thành Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249), Tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250), Tội chiếm đoạt chất ma túy (Điều 254) và sửa đổi, bổ sung Điều 254 – Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy theo hướng bổ sung tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự tại điểm e khoản 2 “mua bán qua biên giới” cho phù hợp với hành vi cấu thành tội phạm.

Như vậy, nếu được Quốc hội thông qua thì đây là hành lang pháp lý cho các lực lượng chức năng về phòng, chống ma túy nói chung và Hải quan TP.HCM nói riêng trong việc bắt giữ, xử lý những tổ chức và cá nhân vận chuyển, xuất nhập khẩu trái phép lá KHAT qua các cửa khẩu Thành phố Hố Chí Minh như trong thời gian qua.

Nguồn: haiquan.hochiminhcity.gov.vn