Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn về sản phẩm xăng dầu

0
552

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn về sản phẩm xăng dầu.

gs-xang-dau-2016-11-03
Hải quan kiểm tra xăng dầu nhập khẩu

Theo đó, đối với Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, thực hiện theo Quyết định số 4288/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2013 của Bộ KH&CN ban hành về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Cụ thể, áp dụng TCVN 6776 : 2013 Xăng không chì – Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 5689:2013 Nhiên liệu điêzen (DO)Yêu cầu kỹ thuật.

Theo Bộ KH&CN, các TCVN này quy định chất lượng nhiên liệu hoàn toàn tương đương với các tiêu chuẩn khí thải EURO 3 và EURO 4 để định hướng cho các doanh nghiệp liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu xăng dầu sử dụng cho xe cơ giới từng bước đáp ứng yêu cầu của lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mớỉ theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Quy chuẩn quốc gia (QCVN) về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, thực hiện theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11/11/2015 của Bộ KH&CN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia QCVN 01 : 2015/BKHCN về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, phù hợp với lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg.

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, sử dụng nhiên liệu mức EURO 3 và EURO 4, Bộ KH&CN cũng đề nghị các nhà kinh doanh, phân phối xăng dầu phải có kế hoạch cung ứng nhiên liệu mức EURO 3, EURO 4 đáp ứng nhu cầu thị trường theo đúng quy định tại Quyết định 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới nhằm hạn chế phát thải các khí độc hại gây ô nhiễm không khí, đặc biệt là tại các đô thị lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Nam Danh – Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh