Lùi thời điểm tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

0
818

Sau nhiều lần xin ý kiến các Ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký trình Thủ tướng Chính phủ phương án giải trình, tiếp thu cuối cùng vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

thue-TTĐB-maika

Thuế TTĐB mới sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2016. Ảnh minh họa

Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất thời điểm có hiệu lực của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ là 1-1-2016. Tức là, lộ trình tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia, rượu, dịch vụ casino và giảm thuế suất đối với xăng sinh học sẽ áp dụng từ 1-1-2016 thay vì 1-7-2015 như dự kiến trước đó.  Xem dịch vụ khai thuê hải quan

Bên cạnh nội dung này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chấp thuận với những đề xuất của Bộ Tài chính sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại các phiên họp tổ và thảo luận hồi đầu tháng 11.

Trong đó, lộ trình tăng thuế suất đối với thuốc lá sẽ từ 65% lên 75% từ ngày Luật có hiệu lực và lên 85% từ 1-1-2018. Theo Bộ Tài chính, đây là lộ trình phù hợp, không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp cũng như người lao động vì doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn có xu hướng tăng.

Đối với xăng sinh học E5, E10, tiếp thu ý kiến của Quốc hội, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc áp dụng các chính sách hỗ trợ đối với mặt hàng này, Bộ Tài chính đề nghị giảm mức thuế suất xuống thấp hơn mức ưu đãi mà Chính phủ đã đưa ra trong dự án Luật đã trình Quốc hội.

Cụ thể, xăng E5 áp dụng thuế suất 8% (thay vì 9%) và xăng E10 áp dụng thuế suất 7% (thay vì 8,5%).

Đối với rượu, Bộ Tài chính nhận thấy rằng, đề xuất tại dự án Luật về lộ trình tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (tăng thêm 15% thuế rượu từ 20 độ trở lên; tăng 10% thuế rượu dưới 20 độ) tuy có tác động trực tiếp giúp tăng giá bán rượu, góp phần hạn chế tiêu dùng nhưng phần nào có tính đột biến đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Vì vậy, để giúp doanh nghiệp chủ động sản xuất, kinh doanh, Bộ Tài chính trình và được Thủ tướng đồng ý hạ mức tăng thuế đối với mặt hàng này.

Cụ thể, đối với rượu từ 20 độ trở lên, áp dụng thuế suất 55% từ ngày Luật có hiệu lực, tăng lên 60% từ 1-1-2017 và 65% từ 1-1-2018. Đối với rượu dưới 20 độ, áp dụng thuế suất 30% từ ngày Luật có hiệu lực và 35% từ 1-1-2018. Xem dịch vụ xuất nhập khẩu

Tải: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Tải: Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ

Tải: Thông tư 195/2015/TT- BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP

(Nguồn: internet)