Mang kim loại quý, đá quý có giá trị bao nhiêu phải khai báo hải quan?

0
584

Mang kim loại quý, đá quý có giá trị bao nhiêu phải khai báo hải quan?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản trả lời Tổng cục Hai quan về vấn đề khai báo hải quan đối với đá quý, kim loại quý khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Mang kim loại quý, đá quý có giá trị bao nhiêu phải khai báo hải quan?
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh mang theo kim loại quý, đá quý có giá trị trên mức 300.000 (ba trăm triệu) đồng phải khai báo hải quan.

Hạn mức trên được căn cứ theo các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền gồm: Khoản 1 Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền quy định: “1. Cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng trên mức quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải khai báo hải quan”.

Khoản 1 Điều 9 Thông tư 35/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền quy định mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan như sau: “mức giá trị của kim loại quý, đá quý (trừ vàng): 300.000 (ba trăm triệu) đồng…”.

N.Linh | baohaiquan.vn